آموزش گام به گام شنا (22)

آموزش گام به گام شنا

بدین ترتیب عمل چرخش به پشت و قرارگرفتن  در مسیر جدید شنا بهتر صورت

بعد از لمس کردن دیوار آرنج خود را خم کنید بدین ترتیب عمل چرخش به پشت و قرارگرفتن  در مسیر جدید شنا بهتر صورت می گیرد در این حالت سر وقسمت پایین بدن زیر سطح آب قرار دارند سپس زانوها را به یکدیگر چسبانیده و به لگن نزدیک نمائید .  ضمن خارج کردن ساق ها از آب ، زانو و لگن خم شده را 180 درجه در جهت دستی که دیوار را لمس کرده به حرکت درآورید .

توجه داشته باشید ، که اگر  دیوار را با دست راست لمس می کنید عمل برگشت از طرف راست و اگر دیوار را  با دست چپ لمس می نمائید ، عمل برگشت از سمت چپ صورت بگیرد .

در هنگام برگشت وقرار دادن  پا به دیواره ،  دستی که دیوار را لمس کرده بود از آن دیوار جدا شده ودر امتداد بدن قرار خواهد گرفت عمل قرار دادن دست در یک راستا با بدن بهتر است با آرنج خمیده  و از کنار بدن صورت گیرد ضمن اینکه در انتها آرنج به طور کامل باز خواهد شد .

پاها  درست همان جایی قرار خواهند گرفت که دست قبلا  دیوار را لمس کرده بود ( 30 تا 40 سانتی متر ) زیر سطح آ ب

جدا شدن از دیوار با فشار

در هنگام فشار وارد کردن به دیوار توسط پاها و جدا شدن از آن ، بهتر است که دو دست به طور کامل بالای سر کشیده شده باشند و بدن آماده برای جداشدن باشد . عمل فشار آوردن به دیوار توسط باز کردن  زانوها صورت می گیرد بلافاصله بعد از اصابت پاها  به دیوار فشار واردکردن به آن انجام می گیرد .

آموزش گام به گام شنا

بدین ترتیب عمل چرخش به پشت و قرارگرفتن  در مسیر

به دنبال فشار وارد کردن به دیوار با باز کردن کامل مچ پا این مرحله به پایان میرسد . یادآوری می شود محلی که پاها با دیوار تماس حاصل می نمایند حدود 30 تا 40 سانتی متر زیر سطح آب است .

قرار گرفتن  قسمت های مختلف بدن در یک امتداد و در مسیر شنا

آموزش گام به گام شنا

همان ترتیب قبل ادامه داده

بعد از جدا شدن از دیوار بهتر است که قسمت های مختلف بدن مانند سر، تنه  و  پاها  در یک امتداد قرارداشته باشند . این عمل باعث می شود تا شناگر سریعتر  در آب حرکت نماید  علاوه بر آن از تلاطم بیهوده ی آب نیز جلوگیری می شود .همچنین بهتر است بر حرکات پا افزوده شود تا بدین  ترتیب هم بر سرعت شناگر افزوده شود و هم طول مسیر سر خوردن بیشتر شود به علاوه عمل مزبور باعث می شود تا بدن با حالتی یکنواخت به سطح  آب برسد .

همانطور که به سطح آب نزدیک می شوید . حرکات پای خود را به همان ترتیب قبل ادامه داده و اولین ستروک ... را شروع نمائید .

اولین ستروک های بعد ز برگشت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند توجه داشته باشید که در این مرحله شناگر نباید حتی یک ستروک را ازدست  بدهد اولین ستروک ها بعد از برگشت منجر به این می شوند که نیروی محرکه ای که در محل برگشت و جدا شدن دیوار بوجود آمده است ادامه داشته و در سراسر طول مسیر حفظ شود .

مشکلات 1- در هنگام برگشت از دست به گونه ای استفاده نمایید که عمل برگشت بهتر انجام گیرد .  بعضی از شناگرها بعد از لمس کردن دیوار با آرنج کاملا" باز با همان دستی که دیوار لمس کرده به دیوار فشار وارد می نمایند  چنین عملی باعث می شود که به فاصله ی شناگر از دیوار افزوده شود . برای رفع  اشکال فوق بهتر است پس از لمس کردن دیوار، اجازه دهید  همراه با پیش  روی و نزدیک شدن به دیوار آرنج خم شده و سپس  عمل چرخش به پشت را انجام دهید .

آموزش گام به گام شنا

هنگام فشار وارد کردن

2- بعضی از شناگرها برگشت را تنها  از یک طرف  میتوانند انجام دهند . این شناگرها در هنگام برگشت از یک ستروک کوتاه استفاده  می کنند تا بتوانند از طرف دلخواه عمل برگشت را انجام دهند اقدام به چنین عملی باعث می شودکه وقت با ارزشی از دست داده شود .

توجه داشته باشید که در مسابقه های نهایی حتی از دست دادن یک صدم ثانیه ممکن است شناگر را از رسیدن به نتیجه ی مطلوب محروم نماید . لذا شناگر  باید بیاموزد که عمل برگشت را با مهارت کامل از هر دو طرف انجام دهد


گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
گردآوری توسط بخش شنا،آموزش شنا سایت آکاایران
تبلیغات