پیچ خوردگی مچ پا و عدم تعادل فوتبالیستها - آکا

نتایج یک پژوهش نشان داد: پیچ خوردگی مکرر مچ پا در فوتبالیستها، به کاهش حس عمقی و اختلال تعادلی آنها منجر می شود.

احمد رضا عسگری، مهدی محمدی و محمد رضا یوسفی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پژوهشی که “به مقایسه حس عمقی پا در پیچ خوردگی های مکرر و حاد مفصل مچ پای فوتبالیست های حرفه ای پرداختند، حاکی از آن است که کنترل پوسچرال یا تعادل از ابتدایی ترین مشکلاتی هستند که بازیکنان فوتبال با آن سر و کار دارند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد : فاکتورهائی مانند حس حرکت و حس عمقی از موارد مهم در کنترل تعادل می باشند. فوتبالیست هایی که بطور مکرر دچار پیچ خوردگی مفصل مچ پا می شوند، دچار بی ثباتی فانکشنال می شوند.

این نتایج می افزاید: بی ثباتی فانکشنال می تواند ناشی از نقص در حس عمقی باشد. این افراد به هنگام ایستادن بر روی یک پا یا حفظ تعادل با مشکل روبرو می باشند. مکانورسپتورهای موجود در لیگامانهای مچ پا، پیامهای لازم را به سیستم عصب مرکزی جهت کنترل حرکت می فرستند.

به نظر می رسد که پیچ خوردگی مچ پا منجر به آسیب دیدگی این گیرنده ها می شود و میزان حس عمقی را کاهش می دهد.

محققان در این بررسی، 60 فوتبالیست حرفه ای را جهت تست حس تعادل برای انجام تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری قرار دارند.

در این بررسی، نحوه انجام تست بصورت ایستادن فرد بر روی صفحه متحرک دستگاه در سه وضعیت صفحه باثبات، ثبات متوسط و بی ثبات بود.

نتایج این تحقیق نشان داد که بین گروه پیچ خوردگی مکرر و سالم بر روری سطح بی ثبات در صفحه فرونتال اختلاف معنی داری وجود دارد.

همچنین، گروه پیچ خوردگی مکرر بر روی سطح بی ثبات وزن خود را به داخل و بر روی سطح ثابت به خارج متمایل می کنند.

این نتایج می افزاید: در پیچ خوردگی های حاد، علی رغم احتمال صدمه دیدگی گیرنده های حسی عمقی موجود در لیگامانهای مچ، تغییری در ثبات پوسچرال فرد مشاهده نمی شود. شاید بتوان علت آن را وجود مکانیزم های جبرانی دیگر واقع در مفاصل یا عضلات مجاور نسبت داد که احتیاج به تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد.

مقایسه نتایج حاکیست که شرایط انجام تست می تواند بر نتایج تست بصورت قابل توجهی اثر بگذارد.

پژوهشگران خاطر نشان کرده اند: بکارگیری صفحه تست با ثبات یا دارای آزادی حرکت متوسط یا زیاد می تواند مکانیزم های متغیری را برای کنترل پوسچر فعال کند، که این می تواند دلیل نتایج متناقض در تحقیقات مختلف باشد

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات