فلسفه رشته تانگ سو دو - آکا

فلسفه رشته تانگ سو دو


هنر رزمی تانگ سو دو چون یک هنر رزمی کلاسیک است سه ناحیه اصلی  را مد نظر دارد ذهن-روح-روان که هدف ان توسعه این سه قسمت و اتحاد هماهنگ میان آنها است. درک ما از  هنر رزمی و موفقیت های عمیق ما در هنرهای رزمی بسته به درک  دقیق این  نواحی و مسایل مربوط به آن است ترس ما  ناشی از به کار نگرفتن یکی از این عناصر است

فلسفه رشته تانگ سو دو - آکا

آکاایران

نقاط قوت و ضعف ما نیز به این 3 اصل باز می گردد نیروی درونی ما که یک نیروی پهناور و وسیع است اگر درست شناخته شود و به کار گرفته شود بسیاری از موانع راه را برای ما آسان خواهد کرد و آن کی یا چی است رسیدن به این مراحل احتیاج به قداکاری و پشتکار و اراده بالا دارد و این امر  را از طریق آموزش  که نهفته در این هنر رزمی است انجام می دهد  تانگ سو دو یک راه
زندگی است که نه تنها در زمینه اجرای تکنیک و مبارزه  کار آرایی داشته باشد بلکه  راهدرست در زندگی انتخاب کند و در مسیر زندگی  نسبت به عمل  واکنش درست از خود نشانبدهد در مسایل  گوناگون و در عین حال  با قدرت و صلابت  شخصیتی در زندگی باشد و از همه مهمتر صدای وجدان خود را وسیله ایی برای رهبری  با فضیلت برای زندگی  پیدا کند و پرورش دهد انتخاب این راه  انتخاب یک راه برای سفر است سفری برای ایجاد یک زندگی بهتر.ایجاد بهتر یک زندگی برای تداوم خانواده و زندگی در اجتماع است در راه  این هنر رزمی  شکل  درگیری  و تعامل نیروهای درونی.برونی. مرکزی است با یکدیگر که درطول اموزش و با درک مفاهیم  و اصول آموزش   برونی.درونی و مرکزیت انرژی نهفته وجودی انسان به اثرات پیچیده این تغییر  می رسیم .


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات