خطاها در یک مسابقه MMA - آکا

خطاها در یک مسابقه MMA

    ضربه زدن با سر، حمله به چشم ها، کشیدن مو.
    ضربه زدن به کشاله ران، پشت سر، ستون فقرات و کلیه ها.

خطاها در یک مسابقه MMA - آکا

آکاایران

    چنگ زدن و نیشگون گرفتن.
    کار روی مفاصل کوچک.
    حمله به حریف هنگام وقفه مسابقه.
    خروج عمدی یا هل دادن به بیرون از منطقه مسابقه.
    گرفتن طناب های رینگ یا حصار محل مسابقه.
    پرتاب آب دهان به حریف یا داور.
    استفاده از عبارات توهین آمیز درون محل مسابقه نسبت به حریف یا هریک از اعضاء برگزاری مسابقات.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات