دو نوع مدیتیشن تفکرى - آکا

دو نوع مدیتیشن تفکرى


مدیتیشن غیر رسمى (Informal Meditation)

در این روش که بطور مثال در کلاس درس دکتر کابات زین Dr.Kabbat Zhinn انجام مى شود هر کدام از دانشجویان یک "کشمش" در دست گرفته و از آنها خواسته میشود که آن را بخورند .

دو نوع مدیتیشن تفکرى - آکا

دانشجویان

بطور معمول مردم بصورت "مشت مشت" از کشمش استفاده کرده و در عرض چند ثانیه آنرا مى بلعند !! . بدون آنکه بطور کامل از مزه آن آگاهى داشته باشند . البته اینکار به صورت غیر ارادى و معمول از بین مردم انجام مى شود .
اما این روش کاملاً متفاوت است . از تمرین کننده ها خواسته مى شود که با نگاه کردن به کشمش و توجه به آن شروع کنند . نگاه به وزن ، شکل ، رنگ ، قوام کاملاً بدقت صورت مى گیرد ، پس از زمانى حدود ٥ دقیقه کشمش درون دهان گذاشته شده و به آرامى زبان نسبت به احساس کشمش آنرا مورد آزمایش قرار مى دهد . پس از تست اولیه بوسیله زبان به آرامى جویده شده و مزه و قوام آن در همان زمان باید مورد توجه کافى قرار گیرد و سپس دست آخر بدقت بلع شود .
اگر در هر کدام از کارهاى روزانه ، مثل شستن ماشین – نوشیدن یک فنجان چاى یا .... به این ترتیب عمل شود . لحظات شیرین زندگى را با خود همراه با مدیتیشن به ارمغان خواهد آورد .


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات