تاریخچه رشته شورینجی کمپو - آکا

تاریخچه رشته شورینجی کمپو


شورینجی کمپو یک هنر رزمی ژاپنی است که مستقیماً از یک هنر رزمی به نام شائولین مشتق شده و ترکیبی از تکنیک های ملایم و سخت با تأکیدی یکسان می باشد.در این هنر، تبدیل و رفتن از یک فن به یک فن دیگر بسیار آسان است و تغییر یک تکنیک سخت به یک فن ملایم و یا بالعکس نیاز به صرف نیروی زیادی ندارد. شورینچی کمپو در سال 1947 توسط فردی به نام (Rev Doshin 1980-1911) پایه گذاری شد که خود در طول مدت اقامت 17  ساله اش در چین از یک استاد سبک (شائولین زن) و قبل از آغاز جنگ جهانی دوم آموخته بود.

تاریخچه رشته شورینجی کمپو - آکا

آکاایران

او نام شورینجی را که ترجمه ژاپنی کلمه قلعه شائولین بود را برای این هنر برگزید و هدف خود را آموزش قواعد فرهنگی و اخلاقی بودا در کنار تربیت و پرورش جسم قرار داد.در ژاپن در ازهان عمومی این ورزش به عنوان یک مذهب و نه یک ورزش شناخته شده است .اینگونه معتقدند که قبل از جنگ جهانی دوم استاد سابق این سبک ) دوشین سو (مخفیانه در چین زندگی میکرده و چندین روش مبارزه چینی را فرا گرفته است وامروزه این روشها عموما به عنوان ) کونگ فو ( شناخته مشوند .در چین نیز به آن ) چوان فا ( می گویند که به معنی راه و روش مشت زنی است.
لغـت ژاپنی  شورینجی ( همان ) شائولین ( است که این نام به معنی معبد مشت زنی ) شائولین است .در سال 1970 دوشین سو ( کتاب قطوری درباره سبک خود به رشته تحریر در آوردکه هدف این هنر برقراری امنیت شادی و کم کردن درد و رنج در جهان است .در خاتمه فلسفه ) شورینجی کمپو ( در جستجوی مزایای هنرهای رزمی غرب است تا انظباط و نظم اخلاقی و روحانی شرقی را با آن در هم آمیزد .سپتامبر سال 1988 حاکی از این است که از زمان آغاز این روش در ژاپن تغییراتی در آن ایجاد شده است / اما تکنیکها و اصولی که توسط موسسین این فن خلق شده تغییر اساسی نکرده است .
امروزه ) شورینچی کمپو ( در دنیای هنرهای رزمی از اعتبار بالایی برخوردار است اما از آنجایی که اکثریت مردم تمایلی به درگیر شدن در مسائل) ذن و مدیتیشن ( و عقاید مذهبی این هنر ندارند متاسفانه این امر سبب شده است که این هنر رزمی مانند کاراته و یا جودو از شهرت جهانی برخوردار نباشد.امروزه 4/1 میلیون نفر در سراسر جهان و در بیست و شش کشور به انجام این هنر مشغول هستند.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات