کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

کشش به طرفین در حالت ایستاده

این حرکت انعطاف پذیری ستون فقرات ، بازوها و قفسه سینه را افزایش می دهد و عملکرد کلیه، کبد و طحال را تنظیم می نماید. با هم این حرکت را مشاهده می‌کنیم.

 

کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

اکاایران

 این حرکت انعطاف پذیری ستون فقرات ، بازوها و قفسه سینه را افزایش می دهد و عملکرد کلیه، کبد و طحال را تنظیم می نماید.همچنین این حرکت می تواند به ردیف شدن ستون فقرات کمک کند و باعث شود که اکسیژن بیشتری وارد ششهای شما شود.

1. در وضعیت تاداسانا(کوه) بایستید و به آرامی نفس بکشید.
کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

ایستاده2.
همراه با دم بازوی راست خود را مستقیم بالا آورده و با گوش خود مماس کنید.
کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

نماید3.
همراه با بازدم به بازوی راست کشش بیشتری دهید و از سمت راست خم شوید.به آرامی نفس بکشید . (در این حرکت کشش کاملاً در سمت راست ما می باشد.) این حرکت را در جهت دیگر نیز تکرار کنید.
کشش به طرفین در حالت ایستاده - آکا

طرفیناگر این حرکت را بدون فشار آوردن به خود در هنگام خم شدن انجام می دهید به شما احساسی متفاوت و عالی به علت ایجاد کشش در ماهیچه ها و ستون فقرات در طرفین منتقل می شود.اگر در این وضعیت تعادل ندارید، به آرامی پاهای خود را کمی از هم جدا کنید.

منبع سیمرغ
گردآوری توسط بخش حرکات ایستاده یوگا سایت آکاایران
تبلیغات