مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

تصاویر اختتامیه جام جهانی 2014

بالاخره پس از یک ماه سخت و نفس‌گیرِِ فوتبالی، جهان شاهد آخرین روز رقابت های مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

مراسم اختتامیه جام جهانی 2014


مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

تصاویر اختتامیه جام جهانی


مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

مراسم اختتامیه جام جهانی


مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

اختتامیه جام جهانی 2014


مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

اختتامیه جام جهانی


مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

جام جهانی 2014 برزیل


مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* شکیرا
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* ریحانا
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* ستاره فوتبال آمریکایی "تام برادی" و "گیسله" مدل برزیلی
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* نامزد سامی خدیرا
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* فابیو کاناوارو
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* لوتار ماتئوس
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا

* ولادیمیر پوتین و بلاتر
مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 + تصاویر - آکا


 سیمرغ
گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
گردآوری توسط بخش جام جهانی 2014 برزیل سایت آکاایران
تبلیغات