مهم است که ما به مشتری باشگاه چه بگوییم؟ - بادی فول | دستگاه بدنسازی | آموزش و برنامه فیتنس

مهم است که ما به مشتری باشگاه چه بگوییم؟ - بادی فول | دستگاه بدنسازی | آموزش و برنامه فیتنس

آموزش و برنامه فیتنس -آکامهم است که ما به مشتری باشگاه چه بگوییم؟ - بادی فول

آکاایران: مهم است که ما به مشتری باشگاه چه بگوییم؟

آکاایران: نحوه برخورد با مشتری باشگاه

اگر کارمند باشگاه با اعضای باشگاه در ارتباط است می تواند موجب حفظ مشتری

با مدت طولانی تری نسبت به کسانی که هیچ ارتباطی یا ارتباط کمی با آن ها برقرار می کنند شود.

به طور کلی ۷۷ درصد از برخوردهایی که با مشتری انجام می شود منجر به ماندگاری مشتری در باشگاه می شود.

یک تعامل مثبت بین مشتری و کارمند موجب جذب بیشتر مشتری می شود.

نیازی به گفت و گوهای پیچیده نیست. نسبت رد و بدل کردن حرف ها بین مشتری

و کارمند بهتر است ساده و واضح باشد و شرایط ثبت نام را با خوش رویی به مشتری

توضیح دهد و درخواست های مشتری را به صورت کامل و با حوصله و روی خوش گوش دهند.

بادی فول

.

منبع :

مهم است که ما به مشتری باشگاه چه بگوییم؟ - بادی فول

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات