6 هزار مدرسه فوتبال در استان تهران - آکا

6 هزار مدرسه فوتبال در استان تهران - آکا

6 هزار مدرسه فوتبال در استان تهران

ابراهیم رضایی بابادی در جلسه کار گروه فرهنگ و هنر بسیج و تربیت بدنی طرح ساماندهی 6 هزار مدرس فوتبال استان تهران را با توجه به وجود استعدادهای فراوان، نیروی انسانی کار آمد و متخصص و همچنین اعتبار مالی مناسب در استان را زمینه ساز توسعه بیشتر مدارس فوتبال دانست.

به گزارش ایسنا، معاون سیاسی، امنیتی استانداری تهران، گفت: براساس پیشنهاد فدراسیون فوتبال و موافقت استانداری تهران، اداره کل تربیت بدنی استان برای تقویت بنیانهای مدارس فوتبال و تخصصی ترشدن و نظارت کافی بر چگونگی آموزشهای صورت گرفته در این مدارس، برنامه های هدفمند و بلند مدتی را در نظر دارد.

وی افزود: هیات فوتبال تهران تمام آیین نامه های اجرایی، طرح درسهای مربوط به مدارس فوتبال و مسایل فنی دراین خصوص را تهیه و آماده اجرا دارد.

رضایی بابادی به تشکیل گروه کارشناسی ساماندهی به مدارس فوتبال اشاره کرد و گفت: اداره کل تربیت بدنی استان با کمک هیات فوتبال تهران با تشکیل گروه کارشناسی به عنوان رکن مشورتی کار گروه تربیت بدنی استان تهران به طور تخصصی به موضوع مدارس فوتبال تهران می پردازد. وی در پایان، ساماندهی پیست 350 هکتاری اسکی در آبعلی را به عنوان اولین پیست اسکی ایران، برای کل مجموعه مدیریتی و شهروندان استان پراهمیت خواند و تصریح کرد : به منظور حفظ و حراست از این مکان پرارزش ورزشی در استان تهران موضوع تعریف کاربری ورزشی برای این پیست اسکی از طریق اداره کل اجتماعی و کمیسیون ماده 12 معاونت عمرانی استانداری تهران پیگیری خواهد شد.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات