راه اندازی سایت فدراسیون دو میدانی - آکا

سایت فدراسیون دوومیدانی راه اندازی شد

راه اندازی سایت فدراسیون دو میدانی - آکا

راه اندازی سایت فدراسیون دو میدانی

در حالی که 15 روز تا آغاز اولین دوره ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا در تهران باقی مانده است، سایت فدراسیون دوومیدانی ایران را ه اندازی شد.

سایت رسمی فدراسیون دوومیدانی که به آدرسwww.aafiran.com می باشد، در دو بخش فارسی و انگلیسی می باشد، در وهله ی اول اخبار و اطلاعات اولین دوره ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن را پوشش و انعکاس می دهد و در حقیقت مهم ترین

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات