پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر)
پوستر ادوار مختلف جام جهانی در سایت فیفا منتشر شد که دیدن آن خالی از لطف نیست. سایت فیفا، تخت عنوان «آلبوم خانوادگی» پوسترهای ادوار مختلف جام جهانی از سال 1970 در مکزیک تا سال 2014 برزیل را منتشر کرده است.

پوستر جام جهانی 1970 مکزیک

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 1974 مونیخ - آلمان

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 1978 - آرژانتین

 

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 1982 - اسپانیا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 1986 - مکزیک

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا

پوستر جام جهانی 1990 - ایتالیا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 1994 - آمریکا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 1998 - فرانسه

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 2002 - کره جنوبی و ژاپن

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 2006 - آلمان

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 2010 - آفریقای جنوبی

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکا


پوستر جام جهانی 2014 - برزیل

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) - آکامنبع : varzesh3.com

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
گردآوری توسط بخش جام جهانی 2014 برزیل سایت آکاایران
تبلیغات