روش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟ -آکاروش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟ -آکا

روش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟ -آکاروش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟ -آکا

آکاایران: روش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟

آکاایران: ورزشکاران در ماه مبارک رمضان می توانند به ورزش دلخواه خود بپردازند ولی برای جلوگیری از خستگی مفرط و احیاناً مشکلات جسمی باید چند اصل را رعایت کنند.

کارشناسان بهداشت و ورزش به روزه داران توصیه می کنند که به ورزش های سنگین و خسته کننده همچون پیاده روی ، دوچرخه سواری و ایروبیک نپردازند.

به این ترتیب ورزشکاران می توانند کمی پیش از افطار به ورزش های دلخواه خود بپردازند تا با خوردن افطار آب و دیگر املاحی را که از دست داده اند، بازیابند و 2 ساعت پس از افطار نیز زمان مناسبی برای ورزش کردن است و ورزش کردن در این ساعت انرژی زائدی را که بدن از افطاری به دست آورده است، از بین می برد.

ورزشکاران در ماه مبارک رمضان نباید بیشتر از یک ساعت در روز و بیشتر از 5 روز در هفته به فعالیت بدنی بپردازند و هنگام آغاز فعالیت های ورزشی ابتدا باید بدن خود را گرم کنند سپس به فعالیت های کششی بپردازند و سرانجام 30 دقیقه تا 40 دقیقه ورزش کنند.

توصیه می شود که ورزشکار در ماه مبارک رمضان پیش از پرداختن به فعالیت ورزشی به دکتر خود مراجعه کند.

منبع : روش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟ -آکاروش ورزش در ماه مبارک رمضان چیست؟ روزداران می توانند ورزش کنند؟ -آکا

گردآوری توسط بخش ورزش بانوان سایت آکاایران
تبلیغات