آکاایران: تصاویر مدرسه شائولین زنان افغانستان

دختران افغانستان : ۱۰ نفر از زنان و دختران افغان در حال تمرین ووشو بر روی تپه ای در غرب کابل هستند. آنها در حال آماده سازی خود برای روزی هستند که افغانستان بتواند زنان و دختران خود را به رقابت های بین المللی بفرستد. سیما عزیزی، مربی ۲۰ ساله این زنان، بر این تصمیم راسخ است. مهارتی که او به ۹ شاگردش آموزش می دهد در زندگی روزمره نیز به کارشان می آید. او خاطره ای از یک کیف ربایی را به یاد می آورد که طی آن با استفاده از مهارتش در هنرهای رزمی توانسته بود مانع سرقت کیفش شود.

عکس دختران افغانستان

دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا

آکاایران: دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر

دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا
دختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکادختران افغانستان در حال ورزش های رزمی تصاویر -آکا

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ورزش بانوان سایت آکاایران
پربازدیدها
تبلیغات