آکاایران: تمرینات تیم بانوان نینجوتسوکار – بروجرد

دختران نینجا کار ایرانی : رشته ورزشی نینجوتسو(نینجا) و یا در واقع هنرهای رزمی نینجوتسو مجموعه ای از فنون، تکنیک ها و تاکتیک های ویژه ای هستند که از یک انسانی عادی و معمولی، فردی فوق العاده و با مهارت پرورش می یابد، نینجوتسو در لغت به معنای هنر حرکت پنهان می باشد. نین به مفهوم بردباری و تحمل است اما دلالت بر استقامت یا ملایمت نیز دارد. جوتسو نیز به معنای هنر می باشد.این ورزش وسیله ای جهت رسیدن به مهارت های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس است و پیروان آن را نینجا می نامند. تعادل، چابکی، قدرت و استقامت از تمرین های مهم این ورزش هستند.نینجوتسو توسط استاد “اکبر فرجی” در ایران بنیانگذاری و معرفی شده و در این روزها تیم بانوان نینجوتسوکار در استان لرستان، شهرستان بروجرد به مربیگری، سنسه “رویا دیوکان” مشغول به فعالیت و آموزش می باشند.

عکس های دختران نینجا کار ایرانی

تمرینات ورزشی

دختران نینجا کار ایرانی در بروجرد در حال تمرینات ورزشی تصاویر -آکادختران نینجا کار ایرانی در بروجرد در حال تمرینات ورزشی تصاویر -آکا

آکاایران: دختران نینجا کار ایرانی در بروجرد در حال تمرینات ورزشی تصاویر

تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی

عکس های دختر نینجا ایرانی

تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی
تمرینات ورزشی

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ورزش بانوان سایت آکاایران
تبلیغات