امکانات حاشیه در باشگاههای بدنسازی-مدیر سایت

آکاایران: امکانات حاشیه در باشگاههای بدنسازی

آکاایران: اگر مدیران و مربیان باشگاههای ایران روی یک نکته تمرکز داشته باشند و آن هم این که ورزشکاران بدنسازی برای تفریح، با هم بودن و خوش بودن هم به باشگاه مراجعه میکنند نه فقط برای بدنسازی.

به گزارش آکاایران: پس باید دقت کنند که امکاناتی برای نشستن، مطالعه، بازیها، اینترنت و… هم برای آنها فراهم کنند .
شاید بعضی از مدیران بر این عقیده باشند که این امکانات ورزشکاران را از ورزش دور میکند اما باید عرض کنم امروزه در تمامی دنیا کانونهای ارائه خدماتی مثل باشگاهها برای جلب مشتری بیشتر و پاسخ به حداقل خواسته های مشتری انواع امکانات رفاهی بی ربط به اصل خدمات خود را هم اضافه میکنند و تجربه بسیار موفقی هم داشته اند.
در واقع امروزه رقابت در دنیا بر سر امکانات حاشیه باشگاههاست تا دستگاههای بدنسازی .

اصغر مرادی  مدیر سایت

منبع :

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات