معرفی باشگاههای ورزشی ویژه بانوان - آکا

- سالن بدمینتون بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

 مساحت:

600 متر نوع فعالیت برای بانوان: آمادگی جسمانی، بدمینتون

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه تلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن پینگ پنگ بعثت

نوع مدیریت:تربیت بدنی

مساحت:

230 مترنوع فعالیت برای بانوان: پینگ پنگ

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن چند منظوره بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

240 مترنوع فعالیت برای بانوان: آمادگی جسمانی

آدرس:

تهرانتلفن: 555153- 555280- 555152

معرفی باشگاههای ورزشی ویژه بانوان - آکا

- سالن ژیمناستیک بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

300 مترنوع فعالیت برای بانوان:ژیمناستیک

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن:555153- 555280- 555152

- سالن سقف کوتاه چند منظوره بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

400 متر

نوع فعالیت برای بانوان:

آمادگی جسمانیآدرس: اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه

تلفن:

555153- 555280- 555152

- سالن شهید عقیلی(چیذر)

نوع مدیریت: تربیت بدنیمساحت:600 متر

نوع فعالیت برای بانوان:

والیبال، بسکتبال، بدنسازی، ژیمناستیکآدرس: میدان چیذر، میدان ندا، مجموعه ورزشی شهید عقیلی

- سالن کاراته بعثت

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

300 مترنوع فعالیت برای بانوان: کاراته

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن والیبال و بسکتبال بعثت

نوع مدیریت:تربیت بدنی

مساحت:

656 مترنوع فعالیت برای بانوان:والیبال، بسکتبال

آدرس:

اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن:555153- 555280- 555152

- سالن ورزشی حجاب

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

800 مترنوع فعالیت برای بانوان: والیبال، بسکتبال، فوتبال سالنی، بدنسازی

آدرس:

بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب
معرفی باشگاههای ورزشی ویژه بانوان - آکا

- سالن ورزشی حجاب

نوع مدیریت: تربیت بدنی

مساحت:

1500 مترنوع فعالیت برای بانوان: تنیس خاکی، تنیس، ژیمناستیک، کاراته، تکواندو، شطرنج، بدنسازی

آدرس:

بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات