ورزش - معرفی مکان ورزشی - باشگاههای ورزشی ویژه بانوان

- سالن بدمینتون بعثت
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:600 متر
نوع فعالیت برای بانوان: آمادگی جسمانی، بدمینتون
آدرس:اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه
تلفن: 555153- 555280- 555152

باشگاههای ورزشی ویژه بانوان - ورزش آکا

- سالن پینگ پنگ بعثت
نوع مدیریت:تربیت بدنی
مساحت:230 متر
نوع فعالیت برای بانوان: پینگ پنگ
آدرس:اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه
 تلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن چند منظوره بعثت
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:240 متر
نوع فعالیت برای بانوان: آمادگی جسمانی
آدرس:تهران
 تلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن ژیمناستیک بعثت
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:300 متر
نوع فعالیت برای بانوان:ژیمناستیک
آدرس:اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه
تلفن:555153- 555280- 555152

- سالن سقف کوتاه چند منظوره بعثت
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:400 متر
نوع فعالیت برای بانوان:آمادگی جسمانی
آدرس: اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاه
تلفن:555153- 555280- 555152

- سالن شهید عقیلی(چیذر)

نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:600 متر
نوع فعالیت برای بانوان:والیبال، بسکتبال، بدنسازی، ژیمناستیک
آدرس: میدان چیذر، میدان ندا، مجموعه ورزشی شهید عقیلی

- سالن کاراته بعثت
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:300 متر
نوع فعالیت برای بانوان: کاراته
آدرس:اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن: 555153- 555280- 555152

- سالن والیبال و بسکتبال بعثت
نوع مدیریت:تربیت بدنی
مساحت:656 متر
نوع فعالیت برای بانوان:والیبال، بسکتبال
آدرس:اتوبان بعثت، انتهای 17 شهریور، جنب رفاهتلفن:555153- 555280- 555152

- سالن ورزشی حجاب
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:800 متر
نوع فعالیت برای بانوان: والیبال، بسکتبال، فوتبال سالنی، بدنسازی
آدرس:بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب

- سالن ورزشی حجاب
نوع مدیریت: تربیت بدنی
مساحت:1500 متر
نوع فعالیت برای بانوان: تنیس خاکی، تنیس، ژیمناستیک، کاراته، تکواندو، شطرنج، بدنسازی
آدرس:بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مجموعه ورزشی حجاب
ویرایش و تلخیص:آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

باشگاه کنگفو خصوصی بانوان , باشگاه بدنسازی بانوان , باشگاه ورزشی بانوان

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات