معرفی استخرهای استان تهران (جنوب غرب) - آکا

معرفی استخرهای استان تهران (جنوب غرب)


* استخر آتش نشانی

مساحت: 10× 33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان حسن آباد ایستگاه حسن آباد


* استخر بانک ملی جنوب

مساحت: 12× 32 متر، مدیریت دولتی - : خیابان فدائیان اسلام انبار کل بانک ملی

* استخر پایگاه هوائی آذری

مساحت: 12×13 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : سه راه آذری جنب بوتان گاز

* استخر دانشگاه تکنولوژی هوائی

مساحت: 18× 32 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

* استخر راه آهن (1)

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

* استخر راه آهن (2)

مساحت:7 ×14 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

* استخر ربطی

مساحت: 14×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان سینا- خیابان قزوین – خیابان شهید محبوب

* استخر سیزده آبان (1)

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی –خیابان سیزده آبان – باشگاه صدری

* استخر شرکت واحد

مساحت: 22× 10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائینان اسلام – شرکت واحد

* استخر شماره 12

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ایستگاه پل پنجهزار دستگاه

* استخر شهدای هویزه

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان شهید رجائی – خیابان طباطبائی – روبروی شرکت واحد

* استخر 17 شهریور

مساحت: 16× 33متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد – بازار دوم پارک 17 شهریور

* استخر شهید معتمدی کارگران

مساحت: 25×50 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان خزانه بخارائی

* استخر کانون ابوذر

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

*استخر کانون بعثت

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده - : اتوبان بعثت، ترمینال جنوب ، ضلع شمالی پارک بعثت

* استخر کانون حر

مساحت: 10×18 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : میدان راه آهن کانون حر روبروی پلیس انتظامی

* استخر کانون فرهنگی سلمان

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان نواب – خیابان سینا – کوچه یخچال

* استخر گمرک شماره (1)

مساحت: 10×18 متر، مدیریت: دولتی -، : فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

* استخر گمرگ شماره (2)

مساحت: 13× 16 متر، مدیریت: دولتی -،: فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

* استخر مجموعه بهاران

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده ساوه - وصف نار – سه راه ولیعصر

* استخر مرغوبکار(1)

مساحت: 20× 50 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

* استخر مرغوبکار(2)

مساحت: 10× 20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

* استخر منطقه هوائی مهرآباد

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

* استخر نوروز آباد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

* استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: 16× 22 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان بهمن – فرهنگسرای بهمن

* استخر هواپیمائی هما

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: دولتی- سرپوشیده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپیمائی هما


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کتابخانه های غرب تهران , استخر در تهران , teran jonob , استخر jivhk , استخر تهران , استخر نواب

گردآوری توسط بخش معرفی مکان های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات