آموزش برگشت سالتو

آموزش تصویری کرال سینه

آموزش برگشت سالتو ( برگشت کرال سینه )
 آموزش برگشت یرال سینه

آموزش تصویری کرال پشت

 

2-  آموزش یرال سینه

آموزش برگشت یرال سینه

 

3- در حالی که تصمیم به سالتو گرفته شد ، دست چپ نباید از آب خارج شود،  بلکه کنار بدن باقی می ماند و دست راست کارش را ادامه می دهد. پاها به سمت بالا حرکت می کند تا در مرحله بعد به طرف پایین ضربه بزند در این حال حرکت دست به بدن متصل شده و به گردش بدن کمک می نماید.

 

 آموزش شنا

آموزش برگشت سالتو


4- سر به سمت داخل بدن از ناحیه ی گردن خم می شود ، کف هر دو دست طوری می چرخد که رو به کف استخر می شود پاها به هم چسبیده و از ناحیه ی زانو خمیده می باشند.

 

شنا

آموزش یرال سینه

 
5- بدن از حالت افقی به روی آب خارج شده زیرا از گردن و کمر خمیدگی افزایش یافته هر دو دست حالت قبل  را دارا است و به پایین  فشار وارد می آورد پاها به قسمت پایین زده می شود تا باسن بالا بیاید.

 

شنا،آموزش شنا

 

6- بدن از ناحیه ران خمیدگی بیشتری می یابد در این حالت بدن متمایل به توقف در حرکتش می شود زیرا مقاومت ناشی از خم شدن بدن در آب باعث آن می گردد  اگر سرعت حرکت  آموزش تصویری کرال پشت

 
7- در حالی که لگن از خط سر عبور می کند دست چپ هنوز  آب را به سمت سر می کشد که این حرکت به چرخش بدن  آموزش تصویری کرال سینه

رال پشت

 

8- در حالی که پاها به طور کامل از آب خارج هستند به طرف بالا و عقب به سمت دیواره ی  استخر پرتاب می شوند و این موقعی است که کشش دست به سمت سر نیز کارش پایان  یافته است.  رال پشت

شنا

 
9- چرخش عمومی  آموزش برگشت سالتو

شنا

 
10 – پاها در حال فشار به دیواره ی استخر هستند و این کار با باز شدن مفاصل زانو صورت می گیرد ، در عین حال مفاصل آرنج ها با باز شدنشان دست ها را به سمت جلوی بدن می کشند.

 

 آموزش برگشت یرال سینه

کرال پشت

 
11- در آخرین مرحله ی فشار پا به دیواره ی استخر که با باز شدن مفصل مچ پا همراه است، شانه ها در آخرین مرحله چرخش حول محور طولی بدن هستند ، بازوها کشیده و سر در بین آنها قرار گرفته  و بدن در حالت کاملا کشیده بر روی آب سر می خورد.

 

 آموزش یرال سینه

آموزش شنا

 
12-  آموزش شنا

کرال سینه

 

 

 منبع : shoot24.ir

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
گردآوری توسط بخش شنا،آموزش شنا سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات