در زمان استارت کرال پشت شناگر ،  پشت به مسیر شنا در داخل آب می ایستد . در این هنگام قسمتی از بالا تنه ی او از آب خارج خواهد بود سپس شناگر با دو دست میله ای را که در زیر سکوی استارت به این منظور بسته شده است میگیرد ( برای تمرین استارت کرال پشت میتوان از موج گیر  استفاده کرد ) در این هنگام شناگر هر دو پای خود را به طرف بالاتنه کشیده و کف هر دو پا را در حدود 30 سانتی متر زیر سطح آب به دیوار استخر تکیه  می دهد .

آموزش گام به گام شنا

در اینحالت حتی می تواند پاها  تقریبا در کناریکدیگر طوری قرار گرفته شودکه هر یک از آنها از دیگری  بالاتر است و شناگر بایستی مراقب  باشد که در موقع استارت پاها  لیز نخورد،  زیرا بیشترین نیروی پرتاب بدن به فاصله ی دورتر توسط فشار وارده توسط پاها به دیواره ی استخر صورت می گیرد .

به محض شنیدن  فرمان استارت  شناگر سر را به طرف بالاو عقب پرتاب می نماید . توجه داشته باشید که بدن در هنگام استارت دارای قوس کمی خواهد بود .

آموزش گام به گام شنا

 در ضمن سر در مرحله ی اوج بدن در خارج از آب به عقب کشیده شده ودر زمانیکه به داخل آب هدایت می شود به طرف سینه کشیده می شود تااز به عمق  کشیدن بیشتر از حد بدن در آب جلوگیری نماید .در این حالت دست ها فشاری مخالف به دستگیره  آورده و به پایین و داخل نیرو وارد می سازند در این حالت عمل دم انجام می گیرد .

آموزش گام به گام شنا

اینکار بایستی با انقباض  عضلات شکم انجام شود

در مرحله ی بعد پاهای شناگر از دیواره  جدا شده و در حالی که آخرین فشار  وارده توسط باز شدن مفصل مچ پا به دیواره می آید دست ها به طرف سر در حرکت است .

آموزش گام به گام شنا

درهمانحال  که دستها  به طرف بالای سر می رود بدن  شناگر در حال سقوط در آب  می باشد شناگر در این حالت در فکر سرخوردن پس از غوطه ور شدن در آب است .

چنانچه شناگر پس از استارت بیش از اندازه ی مطلوب در آب فرو رود ابتدابا زدن چند پای  کرال پشت سعی به سطح آب کشیدن بدن کرده تا شرایط مناسب بدن نسبت به آب ایجاد شود و سپس شروع به زدن دست و پای کرال پشت می نماید .

آموزش گام به گام شنا

تمرین های آموزشی استارت کرال پشت

1- دست ها میله ی سکوی استارت و یا موج گیر را گرفته و تمرین استارت کرال  به روشی که شرح آن قبلا"  گفته شد انجام می شود . البته آموزش مقدماتی شنای کرال پشت  ابتدا باید با یک  سر خوردن طولانی  در آب  و بدون  حرکت دست و پا انجام گیرد .

2- تکرار تمرین شماره ی  یک ، با این تفاوت که بعد از سر خوردن بلافاصله  حرکت دست و پا شروع شود .


گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران
گردآوری توسط بخش شنا،آموزش شنا سایت آکاایران
تبلیغات