امروزه چاقی یکی از معضلات فراگیر است. تعداد افرادی که دچار چاقی هستند با شیب خطرناکی در حال رشد است. یکی از عواملی که بدن اغلب مردم تمایل به چاقی دارد، این است که آن ها بیش از حد مورد نیازشان میل به غذا خوردن دارند. البته افراد چاق همیشه به دلیل اینکه احساس گرسنگی می کنند غذا نمی خورند!

خیلی اوقات، آن ها می خورند چرا که استرس دارند و فکر می کنند که خوردن تنها راهی است که استرسشان را کاهش می دهد. چنین مواقعی که زمان غذا خوردن فرد را احساساتش تعیین می کند و نه درد گرسنگی، به آن خوردن احساسی می گویند.

کسانی که احساسی غذا می خورند، معمولاً وعده های حجیمی دارند، چرا که احساس می کنند هنگامی که خود را درگیر خوردن می کنند می توانند مشکلاتشان را فراموش نمایند. البته هر فرد عاقلی می تواند بگوید که خوردن، نمی تواند راه حلی برای مشکلات باشد! حتی کسانی که احساسی غذا می خورند هم این را می فهمند. اما زمانی که احساس ناراحتی دارند نمی توانند بر انگیزه ی ناگهانی شان غلبه کنند و در نهایت کارشان به خوردن غذایی حجیم می کشد.