معنی و فلسفه تانگ سودو


معنی سبک و هنر رزمی تانگ سودو به معنای راه و روش دست و بازوی سلسله و خاندان پادشاهان کشور چین است در زمان های قدیم سلسله پادشاهی در چین کلیه مهارتهای رزمی کلاسیک و پیشرفته را جهت رویایی با خطرات احتمالی فرا میگرفتند

معنی و فلسفه تانگ سودو - آکا

از این رو بنیانگذار تانگ سودو گراند مستر هوانگ کی کسی بوده است که این پادشاهان را همراهی و محافظت میکرده است او یکی از برجسته ترین اساتید هنرهای رزمی و دفاع شخصی در کشور چین بوده است او بعد از بازگشت به کشور خودش کره ورزش تانگ سودو را که همان راه و روش محافظت افراد رده بالا بود استارت زد و میتوان گفت تانگ سودو یک هنر بادیگاردی است که امروزه در سراسر دنیا گسترش یافته است .

فلسفه تانگ سودو

انسان در دنیای هنرهای رزمی سیستمهای متفاوتی را می یابد که هر یک دارای روش خاص است استادان هنرهای رزمی استیل های قدیمی و نا شناخته را بطور مداوم و مستمر آشکار و معرفی می کنند بعضی های تاکید روی کاتا دارند بعضی ها بر روی قدرت و بعضی فرم را به همراه فلسفه آن به صحنه می آورند ولی تانگ سودو یک هنر رزمی مرموز سلحشوران کره ایست علاوه بر در نظر گرفتن فرم و قدرت از یک پایه فلسفی و نیز فیزیولوژیکی غنی نیز برخوردا راست در هر دوره تاریخ امپراطوری متدهای گوناگونی برای جنگیدن بکار برده می شد برای مثال در دوران قدیم سادوموسول پرتاب شن وسنگ را که در آن مهارت زیادی داشتند بعنوان روش رزمی بکار می گرفتند و دیگران شیوه های شمشیرزنی را در جنگ مورد استفاده قرار می دادند با تکامل سیستمهای قدیمی تمرینهای پیچیده تری مطرح شدند استفاده از نیزه و عصا از تکنیکهای مهم بشمار می رفتند سپس مفهوم بکارگیری نیروی دشمن در جهت ضربه زدن بر علیه خود او کشف شد در زمانهای دیگر اسلحه های سرد گوناگونی از قبیل چوبهای بزرگ و کوچک شمشیر و خنجرهای یک سر و دو سر و باد بزن نیز ترویج زیادی پیدا کردند تمام این متدها – تکنیکها از فرم تا تکنیکهای مبارزه و سلاح در تانگ سودو دیده میشود.
امروزه فلسفه اصلی تانگ سودو که مفهوم جهانی دارد همان اتحاد بین ملت هاست که هیچ انسانی بر دیگری برتر نیست و خداوند به هرکسی قدرت شکوفایی داده است که این در وجود همه انسانها نهفته است.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات