ارکان تانگ سو دو


دو رکن اول :بدن

آموزش بدن و اموزش مواضع درست بدن برای  تکنیک های  و ضربات پا و دست و به همراه پیچش ها و انعشاف بالا در کنار سرعت و دقت و زمان بندی و اجرای فرم  که وقتی این مراحل به صورت زنجیر وار به صورت صحییح به دنبال هم ایجاد شوند به تغییرات عمیقی در گردش خون و نظم ساختاری بدن می رسیم که هماهنگ با اصول استقامت.هماهنگی و قدرت است این صلاحیت فنی باعث صلاحیت و افزایش سلامتی جسمی می شود .

ارکان تانگ سو دو - آکا

رکن دوم:ذهن

از ان جا که بدن برای انجان حرکات فیزیکی احتیاج به یک نظم ذهنی دارد پس باید به پالایش ذهن و افزایش تمرکز دهنی پرداخت  که این هماهنگی بین ذهن و بدن  با هم بر متابولیسم بدن اثر
مستقیم دارد و جریان انرژی را در بدن فعال می کند و این فعال شدن از طریق تنفس خود را نشان می دهد که   تنفس صحیح برای رفتن به  درون انرژی اصل جدا نا پذیری است و هم زمان بر این اصل ها که تمرکز داریم خود به نوعی انضباط روحی جسمی می رسیم در تانگ سو دو و کنترل خود در همه سطوح .
رکن سوم:روح

توسعه روح شاید جزو سخت ترین مراحل باشد هنگامی که جسم و روح را توتنستیم هماهنگ کنیم ان زمان در تانگ سو دو زمان  پرورش روح است که  پرورش روح زمانی خود را اشکار می کند که  وحدت و هماهنگی بین نیرو ها را  بتوان انجام داد که این مرحله شامل افزایش احساس و در عین حال  استواری و  عزت نفس.اعتماد به نفس.شجاعت.فروتنی.شفقت خود را نمایان می کند رنگ درجات کمربند در سبک تانگ سودو همراه با معنی و مفهوم آن معنی و مفهوم رنگ درجات کمربند در سبک تانگ سودو ( سمبل حرکت یک گیاه در حال رشد ونمو است)

    رنگ سفید نشانه پاکی و خام بودن بودن است که فرد چون لوح سفیدی هیچ اطلاعاتی از سبک تانگ سودو ندارد .(مرحله شروع)
    رنگ زرد نشانه نور خورشید و آفتاب تابان طبیغت است که خداوند برای رشد و نمود وحرکت آنرا آفریده است.
    رنگ نارنجی نشانه بارور شدن خاک است و انسان طبیعت اطراف خود را احساس میکند.
    رنگ سبز نشان شروع و رشد است و گیاه از بذر خفته بیرون آمده و به کمک دیگر موارد میتواند شروع مسیر را آغاز نماید.
    رنگ قرمز نشان دهنده بارور شدن و گلدهی است و اوج قدرت یک انسان است یعنی آغاز مرز خطر
    رنگ مشکی یعنی باروی کامل و مثمر شدن و این اوج خضوع و فروتنی و احترام به دیگران و همنوعان است . علائم خط روی هر کمربند نشان دهنده تعداد ماه تمرین و ساعات آموزش یک فرد است.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات