رشته آیکیدو


موریهه اوشیبا (morihei ueshiba) (1969-1883) پایه گذار سبک آی کی دو بود. Ai: به معنای هماهنگی Ki: به معنای نیروی درونی، انرژی طبیعی do: به معنای راه و روش می باشند.

رشته آیکیدو - آکا

آی کی دو را با عنوان روش هایی برای دفاع شخصی و بهبود رفتار انسانی می شناسند. یک رزمی کار آی کی دو تلاش می کند تا فنون دفاع شخصی را بدون آسیب رساندن یا حمله به دیگران انجام دهد. حرکات پایه در آی کی دموریهه وشیبا (morihei ueshiba) (1969-1883) پایه گذار سبک آی کی دو بود.
Ai: به معنای هماهنگی
Ki: به معنای نیروی درونی، انرژی طبیعی
do: به معنای راه و روش می باشند.
آی کی دو را با عنوان روش هایی برای دفاع شخصی و بهبود رفتار انسانی می شناسند. یک رزمی کار آی کی دو تلاش می کند تا فنون دفاع شخصی را بدون آسیب رساندن یا حمله به دیگران انجام دهد.حرکات پایه در آی کی دو حرکات طبیعی هستندو اکثر حملات در این سبک به صورت ذاتی و با الهام از ذات طبیعت انجام می شوند. یک آی کی دو کا، بدون تلاش برای حمله یا تهاجم تنها می کوشد تا خود را با شرایط هماهنگ کرده و در برابر حملات احتمالی حریفان، از خود دفاع نماید. آن گاه در صورت لزوم از ضربات مشت یا لگد خود نیز استفاده می نماید.
یک آی کی دو کا واقعی بهتر می داند تا قدرت خود را بدون ضربه زدن به دیگران و یا تحقیر آنان حفظ نماید.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

آی کی دو را با عنوان روش هایی برای دفاع شخصی و بهبود رفتار انسانی می شناسند. یک رزمی کار آی کی دو تلاش می کند تا فنون دفاع شخصی را بدون آسیب رساندن یا حمله به دیگران انجام دهد. حرکات پایه در آی کی دموریهه وشیبا (morihei ueshiba) (1969-1883) پایه گذار سبک آی کی دو بود.
Ai: به معنای هماهنگی
Ki: به معنای نیروی درونی، انرژی طبیعی
do: به معنای راه و روش می باشند.
آی کی دو را با عنوان روش هایی برای دفاع شخصی و بهبود رفتار انسانی می شناسند. یک رزمی کار آی کی دو تلاش می کند تا فنون دفاع شخصی را بدون آسیب رساندن یا حمله به دیگران انجام دهد.حرکات پایه در آی کی دو حرکات طبیعی هستندو اکثر حملات در این سبک به صورت ذاتی و با الهام از ذات طبیعت انجام می شوند. یک آی کی دو کا، بدون تلاش برای حمله یا تهاجم تنها می کوشد تا خود را با شرایط هماهنگ کرده و در برابر حملات احتمالی حریفان، از خود دفاع نماید. آن گاه در صورت لزوم از ضربات مشت یا لگد خود نیز استفاده می نماید.
یک آی کی دو کا واقعی بهتر می داند تا قدرت خود را بدون ضربه زدن به دیگران و یا تحقیر آنان حفظ نماید.


منبع:رزمی کار
ویرایش و تلخیص:آکاایران


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قوانین رشته آی کیدو , ای کی دو , ای کیدو

گردآوری توسط بخش ورزش های رزمی سایت آکاایران
تبلیغات