حرکات نشسته یوگا

 

حرکات ساده
وضعیت ساده(راحت) حرکتی است که در مدیتیشن از آن استفاده می شود . این حرکت به نیرومند نمودن ستون فقرات کمک کرده ، متابولیسم را پایین آورده و آرامشی درونی ایجاد می نماید.
حرکات خم به جلو با پاهای باز
حرکت خم به جلو با پاهای باز بر روی عضله های پشت پا کار می کند .این حرکت به بدن نیرو وارد کرده و آرامشی درونی ایجاد می نماید.در این قسمت با آموزش این حرکت آشنا می شویم.
حرکت قهرمان
یکی از حرکات بنیادی در وضعیتهای نشسته ، وضعیت قهرمان می باشد.این حرکت بعنوان نخستین حرکت در بسیاری از آساناها بکار می رود.
حرکت خم به جلو نشسته
با انجام این حرکت ، جسم و ذهن آرام می شود.شانه ها ، ستون فقرات و عضله پشت ران کشیده شده ، استرس از بین می رود و تمرکز افزایش می یابد.
حرکت بچه
حرکت بچه ، کششی آرام به شانه ها، باسن ، رانها ، زانوها و ماهیچه های کمر می دهد و آنها را منبسط می نماید.این حرکت برای ریلکسیشن مناسب می باشد.
حرکت چمباتمه
این آسانا زانوها را نرم و انعطاف پذیر می کند و کششی در کمر و ماهیچه های گردن ایجاد می کند.همچنین باعث آرامش پاها می شود.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.
 
حرکت دست
دستها و مچ قسمتهایی هستند که دچار آرتروز می شوند، با ورزش دادن آنها از مبتلا شدنشان به آرتروز جلوگیری کنید.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.
 حرکات خم به جلو با پاهای باز - آکا

حرکات خم به جلو با پاهای باز - آکا

خم به جلو با پاهای باز حرکت خم به جلو با پاهای باز بر روی عضله های پشت پا کار می کند .این حرکت به بدن نیرو وارد کرده و آرامشی درونی ایجاد می نماید.در این قسمت با آموزش این حر
حرکت قهرمان - آکا

حرکت قهرمان - آکا

حرکت قهرمان یکی از حرکات بنیادی در وضعیتهای نشسته ، وضعیت قهرمان می باشد.این حرکت بعنوان نخستین حرکت در بسیاری از آساناها بکار می رود. حرکت قهرمان یک
حرکت ساده - آکا

حرکت ساده - آکا

حرکت ساده وضعیت ساده(راحت) حرکتی است که در مدیتیشن از آن استفاده می شود . این حرکت به نیرومند نمودن ستون فقرات کمک کرده ، متابولیسم را پایین آورده و آرامشی درونی ایجاد می نما
مشت کردن دستها - آکا

مشت کردن دستها - آکا

مشت کردن دستها دستها و مچ قسمتهایی هستند که دچار آرتروز می شوند، با ورزش دادن آنها از مبتلا شدنشان به آرتروز جلوگیری کنید.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.
حرکت چمباتمه - آکا

حرکت چمباتمه - آکا

حرکت چمباتمه این آسانا زانوها را نرم و انعطاف پذیر می کند و کششی در کمر و ماهیچه های گردن ایجاد می کند.همچنین باعث آرامش پاها می شود.در اینجا به آموزش این حرکت می پردازیم.
حرکت بچه - آکا

حرکت بچه - آکا

حرکت بچه حرکت بچه ، کششی آرام به شانه ها، باسن ، رانها ، زانوها و ماهیچه های کمر می دهد و آنها را منبسط می نماید.این حرکت برای ریلکسیشن مناسب می باشد.
خم به جلو در حالت نشسته - آکا

خم به جلو در حالت نشسته - آکا

خم به جلو در حالت نشسته با انجام این حرکت ، جسم و ذهن آرام می شود.شانه ها ، ستون فقرات و عضله پشت ران کشیده شده ، استرس از بین می رود و تمرکز افزایش می یابد.
تبلیغات