آکاایران: مجموعه: تاریخچه رشته های ورزشی

تقویت عضلات درگیر در حرکت پرش و اسپک
بعد از دو یا سه گام با هر دو پا (جفت) پریده و توپ را از بالای سر و تور برای همبازیتان پرتاپ کنید.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)اسپک

آکاایران: تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)

تمرینی برای تقویت عضلات درگیر بدن هنگام زدن اسپک

 

-----------------------------------------------

بالا بردن تکنیک اسپک
کمی توپ را بالا انداخته و با یک ضربه طوری توپ را به زمین بزنید که بعد از برخورد با دیوار با قوس بلند برگردد. این تمرین را چند مرتبه تکرار نمایید.
توجه: بازیکنان ماهر فاقد گرفتن توپ به طور متوالی به آن ضربه می زنند.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)

تمرینات بهبود زدن اسپک

تمرینی برای بهبود تکنیک اسپک

 

-----------------------------------------------

تمرین صحیح نحوه حرکت اسپک و بالا بردن استقامت در پرش (افزایش تعداد پرش)
بعد از برداشتن چند گام سریع به جلو با یک پرش کوتاه توقف نموده و سپس با دو پا پرش کرده و حرکت اسپک زدن را تقلید نمایید.
توجه: افرادی که چپ دست هستند حرکت را با پای راست آغاز می کنند و بالعکس.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)

آموزش تصویری زدن اسپک

تمرینی برای بالا بردن استقامت در پرش، هنگام زدن اسپک

 

-----------------------------------------------
تمرین بهبود هدف گیری در هنگام اسپک زدن و بالابردن و استقامت در پرش
بازیکن شماره ۱: توپ را از جلوی تور به بالا پاس می دهد.
بازیکن شماره ۲: شروع به دویدن نموده و با اسپک توپ را به داخل دروازه هندبال می فرستد.

 

تمرینی برای بهبود هدف گیری هنگام زدن اسپک

 

-----------------------------------------------

تمرین بهبود هدف گیری در حین اسپک زدن و بالا بردن قدرت پرش
بازیکن شماره ۱: توپ را در جلوی تور به بازیکن شماره (۲) پاس می دهد او نیز بعد از برداشتن چند گام توپ را بر روی تشکی که در زمین مقابل قرار دارد اسپک می کند.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)

بالا بردن تکنیک اسپک

تمرینی برای بالا بردن قدرت پرش، موقع زدن اسپک

 

 -----------------------------------------------

تمرین محاسبه پاس مناسب جهت اسپک
بازیکن شماره ۱ : با پنجه توپ را به بالا پاس می دهد.
بازیکن شماره ۲ : به جلو دویده و توپ را با اسپک به داخل دراوزه می زند.
توجه : بازیکن شماره (۲) باید سعی کند که در اوج پرش اسپک بزند.

 

تمرین محاسبه پاس مناسب جهت زدن اسپک

 

 -----------------------------------------------
تمرین حمله تصحیح حرکت و دقت در ضربه
بازیکن شماره ۱ : توپ را به سمت بازیکن شماره (۲) سرویس می زند.
بازیکن شماره ۲ : توپ را قوس دار به طرف او بر می گرداند.
در هنگام زدن ضربه یک پا در جلو قرار بگیرد و بعد از زدن ضربه مجددا" بدن آماده شروع حرکت بعدی باشد.

 

تمریناتی برای بهبود تکنیک اسپک در والیبال (تصاویر)

آموزش والیبال

تمرینی برای افزایش دقت هنگام زدن ضربه اسپک

 

 -----------------------------------------------

تمرین ریتم دویدن و استقامت در پرش
ابتدا پای چپ و سپس با هر دو پا پرش نموده و در نقطه اوج توپ در بالای تور آن را اسپک نمایید.

 

تمرینی برای افزایش استقامت در پرش، هنگام زدن اسپک

 

.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات