آکاایران: مجموعه: تاریخچه رشته های ورزشی

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر)
پوستر ادوار مختلف جام جهانی در سایت فیفا منتشر شد که دیدن آن خالی از لطف نیست. سایت فیفا، تخت عنوان «آلبوم خانوادگی» پوسترهای ادوار مختلف جام جهانی از سال 1970 در مکزیک تا سال 2014 برزیل را منتشر کرده است.

پوستر جام جهانی 1970 مکزیک

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکاجام جهانی

آکاایران: پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر)


پوستر جام جهانی 1974 مونیخ - آلمان

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی


پوستر جام جهانی 1978 - آرژانتین

 

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

تاریخچه جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهانی 1982 - اسپانیا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر جام جهانی 2014 برزیل


پوستر جام جهانی 1986 - مکزیک

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر جام جهانی 2006

پوستر جام جهانی 1990 - ایتالیا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر جام جهانی 1982


پوستر جام جهانی 1994 - آمریکا

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر جام جهانی 2010


پوستر جام جهانی 1998 - فرانسه

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

پوستر جام جهانی 2014


پوستر جام جهانی 2002 - کره جنوبی و ژاپن

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا

جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهانی 2006 - آلمان

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا


پوستر جام جهانی 2010 - آفریقای جنوبی

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا


پوستر جام جهانی 2014 - برزیل

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکا


.

منبع :

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات