آکاایران: مجموعه: تاریخچه رشته های ورزشی

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر)
پوستر ادوار مختلف جام جهانی در سایت فیفا منتشر شد که دیدن آن خالی از لطف نیست. سایت فیفا، تخت عنوان «آلبوم خانوادگی» پوسترهای ادوار مختلف جام جهانی از سال 1970 در مکزیک تا سال 2014 برزیل را منتشر کرده است.

پوستر جام جهانی 1970 مکزیک

 پوستر جام جهانی 1982

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکاجام جهانی

آکاایران: پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر)


پوستر جام جهانی 1974 مونیخ - آلمان

 پوستر جام جهانی 2014 برزیل

پوستر ادوار مختلف جام جهانی


پوستر جام جهانی 1978 - آرژانتین

 

 پوستر جام جهانی 2014

تاریخچه جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهانی 1982 - اسپانیا

 جام جهانی فوتبال

پوستر جام جهانی 2014 برزیل


پوستر جام جهانی 1986 - مکزیک

پوستر ادوار مختلف جام جهانی (تصاویر) -آکاجام جهانی

پوستر جام جهانی 2006

پوستر جام جهانی 1990 - ایتالیا

 تاریخچه جام جهانی فوتبال

پوستر جام جهانی 1982


پوستر جام جهانی 1994 - آمریکا

 پوستر ادوار مختلف جام جهانی

پوستر جام جهانی 2010


پوستر جام جهانی 1998 - فرانسه

 پوستر جام جهانی 2006

پوستر جام جهانی 2014


پوستر جام جهانی 2002 - کره جنوبی و ژاپن

 پوستر جام جهانی 2010

جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهانی 2006 - آلمان

 پوستر جام جهانی 1982


پوستر جام جهانی 2010 - آفریقای جنوبی

 پوستر جام جهانی 2014 برزیل


پوستر جام جهانی 2014 - برزیل

 پوستر جام جهانی 2014


.

منبع :  جام جهانی فوتبال

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات