اقامت کوتاه مدت در ارتقاعات ، عملکرد ورزشی را افزایش می دهد .

نتایج پژوهش محققین بر روی شماری از ورزشکاران حاکی است 3 هفته اقامت در ارتفاع 4500 متری بصـــــــورت 4 ساعت روزانه و 5 روز در هفته اثربخشی قابل توجهی بر عملکرد دارد .

به گفته محققین افزایش درصد اکسیژن اشباع شده به هنگام استراحت علت این اثر شناخته شده است .

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات