loading...

 صدمات بافت نرم یکی از عوامل مهم ایجاد درد کشاله ران در فوتبالیست هاست.

در پژوهشی که بر روی شماری از بازیکنان فوتبال انجام شد ، عوامل موثر بر درد کشاله مورد مطالعه قرار گرفت .

نتایج این پژوهش حاکی است عوامل متعددی مانند کشیدگی عضلانی ، التهاب زرد پی و استخوان ، خونریزی داخل عضلانی ، درگیری اعصاب و در مواردی نیز شکستگی در بروز درد کشاله ران ورزشکاران فوتبالیست مؤثرند ، اما در این میان صدمات بافت نرم و به ویژه عضلات از علل مهم درد این ورزشکاران به شمار می رود .

پژوهشگران معتقدند با توجه به نقش عوامل متعدد در بروز درد کشاله ران ، معاینه دقیق و در صورت لزوم انجام آزمایشات پاراکلینیک می تواند از مزمن شدن درد کشاله ران در ورزشکاران پیشگیری کند .

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات