شما بدون غذا چند هفته، بدون آب چند روز و بدون اکسیژن چند دقیقه مى توانید زنده بمانید، به عبارت دیگر بجز اکسیژن آب مهمترین عنصریست که در بدنمان داریم.

بدن شما 55 تا 70 درصد از آب تشکیل شده و تقریباً80 تا درصد خون را آب تشکیل مى دهد. آب تقریباً در تمام روندهاى حیاتى بدن دخیل است.کمبود آب مى تواند به تغییرات ذهنى و فیزیکى منجر شود. آب نقش هاى زیر را ایفا مى کند:

با شستن سمومى که در طى زندگى عادى تولید مى شود، بدن را پاک مى کند.

زندگى مفاصل را تأمین مى کند.

پوست را از خشکى محافظت مى نماید.

هیدراسیون احشاء داخلى را حفظ مى کند.

دماى بدن را کنترل مى نماید.

وقتى بدن گرم مى شود،آب به شکل عرق از پوست دفع مى گردد. این مسأله خوب است چرا که عرق از پوست شما تبخیر مى شود و بدن شما سرد مى شود. در واقع یک Air-Conditioner در بدن شما وجود دارد ولى براى اینکه این سیستم به کار خود ادامه دهد، نیاز به جبران آب از دست رفته بدن دارید.اگر به اندازه کافى و در حد جبران عرق از دست رفته آب ننوشید، خون غلیظ شده و جریان خون کند مى شود این امر باعث مى شود که فشار بروى قلب وارد شود.در صورتى که کمبود مایع زیاد باشد،بدن شما به اندازه کافى آب براى تولید عرق ندارد.در این نقطه درجه حرارت بدن مى تواند تا حد خطرناکى بالا برود.کم آبى یا دهیدراسیون یک اثر منفى و شدید روى کارایى ورزشى دارد.در واقع حتى هیدراسیون خفیف تا حد یک درصد کاهش وزن بدن مى تواند با ایجاد سرگیجه،سردرد و زمان عکس العمل کندتر باشد و مى تواند بر خطر گرمازدگى بیافزاید.در صورت عدم درمان،دهیدراسیون بدتر مى شود و مى تواند کشنده باشد.مراقب علایم زودرس هشداردهنده در خودتان و هم تیمى ها باشید تا از دهیدراسیون اجتناب شود.در صورتى که هر یک از این علائم را مشاهده کردید،به مربى خود اطلاع دهید یا مراقبت طبى فورى طلب کنید.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات