loading...

خطر بروز آسیب در پانزده دقیقه اول و آخر مسابقات فوتبال بیشتر است

فوتبالیستها بخوانند - آکا

نتایج یافته ها نشان می دهد که بیشترین خطر وقوع آسیب در15 دقیقه آغاز بازی به دلیل تراکم وقوع حرکات و در 15 دقیقه پایانی بازی به علت اثر احتمالی خستگی بازیکنان فوتبال رخ می دهد.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، نتایج تحقیقات نادر رهنما پژوهشگر ایرانی از دانشگاه لیورپول که به " بررسی خطر وقوع آسیب فوتبال" پرداخته است، می افزاید: تماس های بدنی بیشماری در جریان جدال و رقابت بر سر مالکیت توپ با حریفان در ورزش فوتبال صورت می پذیرد که این برخوردهای بدنی می تواند به بروز آسیب های متعددی منجر شود.

بر اساس نتایج این پژوهش، در فوتبال بیشتر آسیب ها، از اعمال خطا بر روی بازیکن صاحب توپ توسط حریف که غالبا نیز عمدی هستند ناشی می شوند. خطا ممکن است موجب ایجاد یک حادثه یا پیشامد شود و برخی از این پیشامدها نیز به بروز آسیب منتهی شوند.

نتایج این بررسی که به منظور ارزیابی خطر وقوع آسیب در فوتبال با توجه به بازی خانگی یا دور ازخانه، نوع حرکات بازی، دوره  زمانی بازی و مناطق زمین بازی انجام شد، تعداد ده بازی از بازیهای لیگ برتر باشگاه های انگلستان جهت آنالیز انتخاب شدند.

همچنین جهت نحوه بررسی آسیب ها دو تکنیک جدید کامپیوتری و آنالیز دستی طراحی شد و در مجموع نمای حرکات بازی فوتبال در قالب شانزده حرکت و در سه گروه، حرکات توام با آسیب واقعی، حرکات توام با خطر وقوع آسیب و حرکات بی خطر تقسیم شدند.

فوتبالیستها بخوانند - آکا

نتایج این یافته ها نشان داد که در مجموع میانگینی از 1788 حرکت، 767 حرکت خطرناک و دو آسیب در هر بازی اتفاق افتاد. همچنین در خصوص حرکات خطرناک، اختلاف معنی داری بین بازی خانگی و دور از خانه مشاهده نشد، از سوی دیگر، اختلاف معنی داری ما بین انواع حرکات مشاهده شد.

دراین پژوهش ضربات سنگین پا به توپ، سر زدن، حرکات ایستگاهی، پرش جهت زدن سر به توپ، اعمال تکل و پاس به عنوان حرکات خطرناک با شدت ملائم معرفی شدند. اعمال تکل عنوان حرکات خطرناک با شدت متوسط، در حالی که دریافت تکل به عنوان حرکت خطرناک شدید شناسایی شد.

این نتایج در ادامه می افزاید: اختلاف معنی داری بین بروز آسیب های واقعی و دوره های زمانی بازی مشاهده نشد، در ارتباط با مناطق بازی، اختلاف معنی داری بین مناطق و وقوع حرکات خطرناک مشاهده نشد. به طوری که بیشتر حرکات خطرناک با شدت ملائم درمناطق پنالتی اتفاق افتاد. همچنین حرکات خطرناک با شدت متوسط و شدید نیز در منطقه پشت منطقه پنالتی رخ داد. در مجموع 38 درصد از حرکات خطرناک در منطقه میانی، 31 درصد در منطقه حمله و 31 درصد در منطقه دفاع اتفاق افتاد.

فوتبالیستها بخوانند - آکا

همچنین در خصوص آسیب های واقعی 40 درصد از آنها در منطقه میانی، 20 درصد در منطقه دفاع و 30 درصد در یک سوم جلوی خط حمله روی داد.

این یافته ها حاکی از آن است که بازی خانگی یا دور از خانه ، تاثیری بر خطر وقوع آسیب در ورزشکار ندارد. از سوی دیگر، تراکم خطر وقوع آسیب در مناطقی از زمین بازی که جدال شدیدی بر سر مالکیت توپ وجود داشت، بیشتر بود.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات