loading...

توان استقامتی ورزشکاران در محیط های آلوده کاهش می یابد

پژوهش ورزشی در خصوص هوای آلوده - آکا

نتایج یک پژوهش نشان داد: آلودگی هوا با اختلال در سیستم توزیع اکسیژن و اختلال درعملکرد ریوی ، توان استقامتی ورزشکاران در هنگام ورزش در محیط آلوده را کاهش می دهد.

دکترحمید رجبی استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران در پژوهشی ، تاثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط های آلوده به CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا در موش های آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار داد.

نتایج این پژوهش نشان داد: اثرات مضر آلودگی هوا در هنگام ورزش تشدید می شود، زیرا هنگام فعالیتهای ورزشی ، بنابر افزایش نیازهای متابولیکی، مقدارهوایی که وارد سیستم تنفسی می شود، چندین برابر شده و ممکن است حتی از20 برابر نیز بیشتر شود.

این نتایج می افزاید: حجم بسیاری زیادی از هوای آلوده، نسبت به حالت استراحت وارد ریه ها می شود و اثرات مضر آن را بر سلامتی، تشدید می کند.

از سوی دیگر در هنگام ورزش، تنفس از هر دو راه بینی و دهان صورت گرفته و دفع آلاینده ها در مسیرهای فوقانی تنفسی
( بینی) کمتر می شود، به عبارت دیگر، آلودگی هوا ممکن است تاثیر مفید ورزش را بر سلامتی دچار محدودیت کند.

پژوهش ورزشی در خصوص هوای آلوده - آکا

در این پژوهش با استفاده از 32 موش صحرایی آزمایشگاهی در چهار گروه اثرات مفید و مضر و ورزش در محیط آلوده بهCBC ، لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج این بررسی، کاهش معنا داری درتعداد گلبولهای قرمز، مقدار هموگلوبین و درد هماتوکریت خون در گروهی که در محیط آلوده به تمرین هوازی پرداخته بودند را نشان داد.

همچنین افزایش تعداد گلبولهای سفید خون، و متوسط حجم گلبولهای قرمز در موشهای تمرین کرده و تمرین نکرده در محیط آلوده مشاهده شد.

در ادامه این نتایج آمده است: تمرین هوازی در مدت 8 هفته، صرف نظر از اینکه در محیط آلوده و یاغیرآلوده انجام گیرد باعث کاهش معنادارترین گلیسرید سرم می شود و بی تحرکی در محیط پاک باعث افزایش وزن می شود، اما بی تحرکی در محیط آلوده تاثیری بر وزن ندارد.

در بخش دیگری از این نتایج آمده است: زمان استقامت تا مرز خستگی نیز برای هر دوگروه تجربی در محیط آلوده کمتر از محیط پاک بود اما بین دو گروه در دو محیط تفاوت معنی داری نبود.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات