مطالب آموزشی و علمی

براساس یافته های یک پژوهش ، در تنظیم برنامه های تمرینی برای ورزشکاران یک خلاء جدی وجود دارد . بنابراین درآماده سازی ورزشکاران جوان، تنظیم و اجرای دقیق الگوهای ویژه علمی و آموزشی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست.

دکتر شادمهر میردار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در رابطه با نبود الگوهای ویژه علمی و آموزشی در تمرینات، تحقیقی را انجام داده است.

نتایج تحقیق وی نشان می دهد که تمرینات سنگین و شدید و شرکت در مسابقات حساس به منظور دستیابی به موفقیت های خاص دردوران نوجوانی و جوانی منجر به از دست رفتن دورنمای آینده برای رسیدن به نتایج مطلوب درسطح بین الملل شده وموجب ایجاد اختلال درتندرستی ، مهارت ها، عملکردها و کاهش عمر ورزشی در نوجوانان وجوانان کشور می گردد.

محقق دراین پژوهش تصریح کرده است : در دهه گذشته مدت حضور ورزشکاران در برخی از رشته های ورزشی در سطوح عالی به 5 الی 10 سال می رسیده است، اما در حال حاضر به ندرت ورزشکارانی را می توان یافت که بتوانند در سطح بسیار بالا بیش از4 الی 5 سال باقی بماند.

پژوهشگر با تاکید بر این تحقیق می آورد: با بررسی دقیق نتایج کسب شده  توسط یک ورزشکار، می توان مناسب ترین مرز سنی را تعیین نمود. این امر موجب می شود تا درفرآیند انتخاب وهدایت ورزشکاران کوششی منطقی صورت پذیرد، درغیر این صورت نتیجه مورد انتظار به دست نخواهد آمد.

ورزشی

برپایه این تحقیق مثلا تحقیقات انجام شده بر روی شناگر حاکی از آن است که از بین هر 60 هزار کودکی که درسن 7 الی 9 سالگی تا 14 الی 15 سالگی به شنا می پردازد تنها یک نفر به سطح مهارت بین المللی می رسند و فقط یک نفر از بین دهها نفری که به سطح مهارت بین المللی می رسند قادراست به مقام قهرمانی بازی های المپیک برسد.

این تحقیق به این نتیجه می رسد که ورزشکاران کشور گرچه به لحاظ ساختار متابولیکی وعملکردی قادر به تداوم حضور در سطح ملی هستند، اما قادر به کسب موفقیت های قابل توجه در سطوح قاره ای ومیادین معتبر بین المللی نیستند .

پژوهشگر دراین تحقیق یادآور می شود: از آنجا که پیشرفت و توسعه در امر ورزش مانند هر پدیده اجتماعی دیگر با نظام سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی هر جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و تغییر زیر ساختار اساسی مذکور بسیار مشکل می باشد ، لذا جامعه ورزش کشور نیازمند تجدید نظر درنگرش های غالب دراین زمینه بوده تا بتواند با استفاده از توان نخبگان عرصه علم وعمل به کشوری قدرتمند وقوی در ورزش دنیا تبدیل شود ، زیرا که تربیت بدنی و ورزش متاثر از فلسفه اجتماعی هر جامعه است.

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – کاربردی بوده و بر روی ورزشکاران ملی پوش در طول تاریخ کشور موفق به کسب عناون سه گانه قهرمانی در سطح بازیهای المپیک مسابقات جهانی وآسیایی شده اند، انجام پذیرفته است.

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات