loading...

نتیجه تمرین شدید، چیزی جز افزایش پروسه آنتی اکسید اسیونی در ماهیچه ها نیست که عاقبت آن، بالا رفتن  پروکسیدهای چربی ورادیکال های آزاد است و هر دو به عبارت ساده تر توکسین یاسم نامیده می شوند.

در مدلهای حیوانی این مساله ثابت شده که پس از تمرینات پر فشار، به سطح رادیکال های آزاد ماهیچه ها در جگر 2 تا3 برابر افزوده می شود. در اکثر مطالعات و تحقیقات انجام شده، اندازه گیری این سموم به وسیله روشهای غیر مستقیم انجام می شود و به همین دلیل درارتباط میان شدت تمرینات و تولید مواد سمی تردیدهایی وجود دارد. آزمایش های تازه ای درباره تاثیر تمرینات ورزشی روی اکسید اسیون کلسترولLDL ( کلسترول بد) انجام شده است. نتیجه این آزمایش ها نشان می دهد که تمرینات پرفشار به منظور تولید بیشتر رادیکال های آزاد یا همان سموم حرکت است. اما ویتامین ها با اثر ضد اکسیدانتی مخصوصاً ویتامین هایC وE و بتاکاروتن. باعث خنثی شدن رادیکال های آزاد یا سموم می شوند و در نتیجه به بازگشت سریع تر بدن به حالت طبیعی پس از تمرینات پرفشار کمک شایانی می کنند. برای آن که از اثر بخشی اضافه شدن ویتامین ها به غذای ورزشکاران اطمینان حاصل شود، محققان مقدار زیادی ویتامین هایC وE و بتاکاروتن را در زمان 3 تا 4 هفته ای به غذای ورزشکاران اضافه کردند. بعد از آن ثابت شد. سطح موادی که باعث آسیب دیدگی ماهیچه ها می شود. کاهش پیدا کرد و برگشت به حالت طبیعی پس از انجام ورزش و تمرینات سنگین با استفاده زیاد از این ویتامین ها بسیار سریع تر صورت گرفت.

برخی ورزشکاران در ورزشهایی شرکت می کنند که زمان تمرین و مسابقه فشار زیادی را تحمل می کنند. آنها می توانند از فشارهای تمرینی خود با استفاده از آنتی اکسید انت های جانشین  مانند ویتامین هایC وEو بتا کاروتن بکاهند. پیشنهاد می شود، این مواد دفع کننده سموم به صورت مخلوطی از مواد ویتامین هایC و E و بتاکاروتن و با هدف تضمین و تامین سیستم دفاعی بدن در زمان تمرینات پرفشار و با حفظ سطح مناسبی از این آنتی اکسید انت ها وارد بدن ورزشکاران شوند. بدین وسیله امکان ابتلا به عفونت ها در ورزشکاران کاهش می یابد. تحقیقات جدید نشان می دهد. استفاده از آنتی اکسیدانت های جانشین ریسک گرفتاری و توسعه عفونت قسمت بالایی سیستم تنفسی را پس از تمرینات طولانی یا مسابقاتی مانند دوی ماراتن. دوچرخه سواری، فوتبال و دیگر ورزشها کاهش می دهد. اغلب احساس می شود. استفاده مقدار زیاد آنتی اکسیدانت ها، ویتامین ها و الکترولیت ها تضمینی برای بهتر انجام دادن فعالیت های ورزشی، سرعت در بازگشت به حالت معمولی، دفع خستگی پس از تمرینات پرفشار و پوشش  برای بعضی کمبودهای تغذیه ای باشد؛ اما برای تنظیم یک برنامه مناسب تغذیه ای لازم است نیازهای انفرادی هر فرد با اندازه گیری مناسب سنجیده شود. شخص ورزشکار باید حتما با پزشک متخصص خود در استفاده از میزان و زمان این مواد مشورت کند. زیرا میزان استفاده از هر یک از این مواد بر اساس وزن، نوع ورزش، پست بازی یا حجم و قدرت تمرینات محاسبه می شود. فراموش نکنید که همزمان از سطح مجاز این مواد که مشخص شده است فراتر نرویم.

این مقدارها عبارتند از:

ویتامینC، 2000 میلی گرم روزانه

ویتامینE ، 800 میلی گرم روزانه

بتاکارتن ،20 میلی گرم روزانه

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات