loading...
ورزش از دیدگاه رهبر معظم انقلاب(4) - آکا

ورزش، نشاط بخش و سلامت آفرین

البته مبارزه و تلاش حتماً دشواریهایی دارد. رفتن به کوهنوردی یا ورزش در میدان دو، صبح بیدار شدن، زحمت کشیدن، عرق ریختن، به خود فشار آوردن و خستگی را تحمل کردن دارد؛ که اگر آدم همان وقت را برود در رختخواب بخوابد، هیچکدام از این زحمتها را ندارد؛ اما ببینید نتیجه این دو تا چیست؛ خوابیدن در رختخواب، بیماری زا و ذلت آور است؛ اما رفتن به میدان تلاش، نشاط بخش و سلامت بخش است. همه میدانها همین گونهاست.

ملتی که اهل مبارزه و تلاش است؛ البتهراحتی در رختخواب دراز کشیدن و چرت زدن و تنبلی کردن را ندارد؛ اما از بیماریها، آفتها، بدبختیها، ذلتها و خاکسترنشینیها هم نجات پیدا می کند.

(بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با برادران سپاه حفاظت ولی امر- 9/8/1379)

 

ورزش از دیدگاه رهبر معظم انقلاب(4) - آکا

ورزش از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (3)

اولا آحاد مردم باید ورزش را جدی بگیرند. همه باید برای سلامتی خودشان، ورزش را یک ضرورت...

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات