ورزش از دیدگاه مقام معظم رهبری (13) - آکا

مقام معظم رهبری

ورزش از دیدگاه مقام معظم رهبری (13) - آکا

نشاط

ای بسا انسان هایی هستند که با جسم های نیرومند و زیبا ، ولی با روحهایی لاغر ، زشت ، ناتوان و ضعیف ؛ این به  درد نمی خورد. تمام عبادات برای این است که ما ورزش کنیم ، تربیت بشویم و پیش برویم . البته باید عبادات را شناخت . عبادات هم جسم و روحی دارند. جسم عبادات ، به تنهایی کافی نیست. نماز را که انسان بخواند ، ولی در حال نماز ، توجه به خود ذکر نداشته باشد ، ملتفت نباشد که چه می گوید و با چه کسی حرف می زند، مضامین نماز را به کلی از روی غفلت ادا بکند ، این نماز،نماز بی فایده ای است.

سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم 06/02/1369

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات