مقام معظم رهبری

ورزش جسمی ، ورزش روحی

تمام عبادات و تکالیف شرعی یی که من و شما را امر کرده اند تا انجام دهیم ، در حقیقت ابزارهای همین تزکیه یا همین تربیت است ؛ برای این است که ما کامل شویم ، ورزش است. همچنان که اگر ورزش نکنید ، جسم شما ناتوان ، بی قدرت و آسیب پذیر خواهد شد و اگر بخواهیم جسم را به قدرت ، به زیبایی ، به توانایی ، به بروز قدرتها و استعداد های گوناگون برسانید ، باید ورزش کنید. نماز، ورزش است؛ روزه، ورزش است؛ انفاق،ورزش است؛ اجتناب از گناهان،ورزش است؛ دروغ نگفتن، ورزش است؛ خیر خواهی برای انسان ها، ورزش است. با این ورزش ها ، روح زیبا و قوی کامل می شود. اگر این ورزش ها انجام نگیرد، ممکن است به ظاهر خیلی پسندیده به نظر بیاییم ؛ اما باطنمان یک باطن ناقص و نحیف و حقیر و آسیب پذیر خواهد بود . 

بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران 12/10/1376

 

تاثیر ورزش در سلامت جامعه

اگر ورزش ، در زمینه جسم وروح فضای جدیدی در زندگی انسان باز می کند و توانایی  و تندرستی و اراده قوی به کسانی که مخاطب شما هستند می بخشند ، تفریحات نیز چنین تاثیری برای جامعه دارد ؛ تاثیراتی عمیق ، مثبت و سازنده . چرخ عظیم حرکت اجتماعی ، جز با کمک و مدد همین عناصر معنوی نمی تواند به یک حرکت سالم ادامه دهد. این امور، درحکم روغن کاری ماشین هاست ؛ که بدون آن ، اصطکاک زیاد می شود و منجر به از بین رفتن سریع دستگاه می گردد .

سخنرانی در دیدار گروه " ورزش و سرگرمی " 1/10/1371

 

عبادت برای ورزش و تربیت

نشاط

ای بسا انسان هایی هستند که با جسم های نیرومند و زیبا ، ولی با روحهایی لاغر ، زشت ، ناتوان و ضعیف ؛ این به  درد نمی خورد. تمام عبادات برای این است که ما ورزش کنیم ، تربیت بشویم و پیش برویم . البته باید عبادات را شناخت . عبادات هم جسم و روحی دارند. جسم عبادات ، به تنهایی کافی نیست. نماز را که انسان بخواند ، ولی در حال نماز ، توجه به خود ذکر نداشته باشد ، ملتفت نباشد که چه می گوید و با چه کسی حرف می زند، مضامین نماز را به کلی از روی غفلت ادا بکند ، این نماز،نماز بی فایده ای است.

سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم 06/02/1369

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات