وقتی که شما در حال دفاع در مقابل یک اسمش هستید، در مورد اینکه چه چیزی انجام دهید یا چطور آن را انجام دهید انتخاب زیادی ندارید. هدف این است که با یک ضربه بیشتر در امتیاز بمانید اما وقتی که زمانی برای ایجاد ضربه دارید و حریفتان منتظر یک ضربه برخورد کننده به زمین است، یک آموزش

اگر به توپ اجازه جهیدن موقعیت جمله تان را از دست می دهید، وقتی که توپ در هواست آن را بزنید، اگر در موقعیت راحتی هستید دنبال یک ضربه برنده کننده بروید، ضربه کوتاه و زاویه داری برای اینکه حریفتان را به منطقه عمیق عریضی کشیده یا نگه داشته تا او را دچار مشکل کنید. اگر به راحتی بازی را آغاز نکنید، لوب را به درون بک کرت حریفتان با یک اسمش کنترلی برگردانید.

اگر نتوانستید به توپی که در هواست ضربه بزنید، فوراً چرخیده در مسیر توپ به سمت بیس لاین به سرعت بدوید. (درست زیر توپ ندوید) شما باید چیزی شبیه فورهند یا بک هند وقتی که به آن رسیدید بزنید، در یک خط موازی و در سمت مسیر توپ حرکت کنید. به عبارت دیگر فرصتی برای چرخش ایجاد کنید. اگر وقتی که به لوب زده شده می رسید، آن را با لوب خودتان که به همان اندازه بلند و عمیق است برگردانید. متعاقب مسیر مستقیم زیر توپ، حق انتخاب را از دست می دهید. در این مرحله شما فقط در حال کوشش هستید تا فعال بمانید بیشتر درباره گرفتن توپ و لوب نگران هستید تا به مواردی مثل برگرداندن آن.

همچنین بخوانید : آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 2 )

وقتی که شما در یک کرت هستید و حریفتان لوب می زند، شما می توانید به 2 روش ضربه بزنید. اولین روش تشکیل و زدن یک اسمش کنترلی درون بک کرت است. دومین روش اینکه لوب حریفتان را با لوب خودتان پاسخ دهید. والی های مون بالا (لوبها در مقابل لوبها) در برخی مواقع اتفاق می افتد اما آنها بسیار زیاد و بسیار سرگرم کننده نیستند.

                                                                                                          

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات