مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

مدت بازى

مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

قوانین بازی فوتبال (2)

قوانین بازی فوتبال (2)

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازى (براى مثال کم کردن زمان هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل کمى نور) باید قبل از آغاز بازى و با رعایت مقررات رقابتها، مشخص می شود.

مدت بین دو نیمه

بازیکنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند.

زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از 15 دقیقه باشد.

مقررات رقابتها، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند.

زمان استراحت بین دو نیمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغییر کند.

شروع بازی

بازی با قرعه کشى بوسیله سکه مشخص می شود، تیمى که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه در نیمه اول حمله کند (در واقع کدام طرف زمین بازى کند).

تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد.

تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواهد زد.

در نیمه دوم مسابقه، تیمها زمینها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.

بازی با قرعه کشى بوسیله سکه مشخص می شود، تیمى که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه در نیمه اول حمله کند (در واقع کدام طرف زمین بازى کند)

چگونگى شروع مسابقه

 تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.

 بازیکنان دسته مقابل شروع کننده باید حداقل 9.15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازى قرار گیرد.

 توپ ثابت روى نقطه مرکزى قرار می گیرد.

داور علامت می دهد.

وقتى که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، توپ در بازى خواهد بود.

زننده ضربه نمی تواند براى بار دوم با توپ بازى کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگرى لمس شود.

بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یک تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود.

وظایف کمک داور

کمک داوران وظایف گوناگونی دارند امّا مهم ترین آن ها آفساید است که کمک داور با بالا بردن پرچم خود اعلام می کند. یک کمک داور برای گرفتن آفساید باید دقت و تمرکز بالایی داشته باشد. از وظایف دیگر کمک داوران اعلام گل است. اعلام خارج شدن توپ از زمین یا اوت شدن هم از وظایف کمک داوران است.

وسایل کمک داور مهم ترین وسیله ی کمک داور پرچم است. که معمولاً به رنگ زرد، قرمز یا مخلوطی از آن هاست. از دیگر وسیله هایی که به تازگی در بین داوران رواج پیدا کرده است سیستم مخابراتی است که داوران با استفاده از این دستگاه می توانند بهتر و سریع تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

آفساید

بعضی تیم ها با آفساید گیری قهرمان می شوند . به منظور این که مدافعین در عمل آفساید گیر ی کاملا موفق باشد باید در مقابل بازیکنان بسیار سریع مراقب باشند .

اولین اصول آفساید مربوط به سال 1866 می باشد . منظور از آفساید این بوده است که اگر بازیکنی جلوتر از توپ قرار گرفت ، آفساید محسوب شود . در آن زمان فوتبال گروهی امروز با مقررات موجود وجود نداشت . به جز دروازه بان ، تنها دو یا سه مدافع وجود داشتندکه برحسب موقعیت ، و زمانی که تیم حریف حمله می کردبه عقب برمی گشتند .

دو نوع آفساید وجود دارد :

•موقعیت آفساید

•آفساید در خطا (مدافعین)

موقعیت آفساید

بازیکنی که جلو تر از مدافعین قرار بگیرد در موقعیت آفساید است . اگر یار خودی توپ را به او پاس بدهد ، او در موقعیت بازی قرار گرفته و بنابراین آفساید اعلام می شود . برای خنثی کردن آفساید ، مهاجم باید یار خود را از موقعیت آفساید بیرون آورد .در موقعیت آفساید بازیکن باید حرکت نکرده و عملا آن را نشان دهد (ساکن بماند). توجه داشته باشید که موقعیت آفساید بستگی به نظر داور دارد. تنها او است که شرکت یا عدم شرکت بازیکن در کار تیمی را تشخیص می دهد

اولین اصول آفساید مربوط به سال 1866 می باشد . منظور از آفساید این بوده است که اگر بازیکنی جلوتر از توپ قرار گرفت ، آفساید محسوب شود . در آن زمان فوتبال گروهی امروز با مقررات موجود وجود نداشت . به جز دروازه بان ، تنها دو یا سه مدافع وجود داشتندکه برحسب موقعیت ، و زمانی که تیم حریف حمله می کردبه عقب برمی گشتند

آفساید در خطا (مدافعین)

بازیکنی که در یک خط با مدافعین قرار بگیرد آفساید محسوب می شود . جلو آمدن مدافعین موجب وضعیت آفساید در خط یا موقعیت آفساید می شود .

توپ بازی

جنس و اندازه توپ:

_ باید کروی باشد.

_ از چرم یا جنسهای مناسب دیگر ساخته شده باشد.

فرآوری:طاهره رشیدی

بخش ورزشی تبیان

منابع : 1- فیفا

         2- رشد

        3- آفتاب

       4- ویکی أ·دیا

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش تاریخچه و معرفی ورزش ها سایت آکاایران
تبلیغات