انعطاف پذیری

انعطاف پذیری ( تعریف و انواع آن )
تعریف
-انعطاف پذیری را می توان تحت عنوان دامنه حرکتی مفصل یا گروهی از مفاصل تعریف کرد
-دامنه حرکتی طبیعی مفصل و بافت نرم در پاسخ به فعالیت یا کشش پسیو  یا غیر فعال ( HALVORSON 1989)
-توانایی حرکت مفصل به نرمی در سراسر دامنه حرکتی  ( KENT 1998 )
-توانایی حرکت یک یا گروهی از مفاصل  به نرمی و سادگی در سراسر دامنه حرکتی بدون محدودیت (KISNER & COLBY 2002 )


عوامل محدود کننده انعطاف پذیری
٭ استخوان سازی
٭  توده چربی
٭  پوست
٭  عضلات و تاندونها
٭  اتصال و پیوند بافتها در اطراف مفصل
٭  سن
٭  جنسیت
٭ نوع فعالیت


دامنه حرکتی
دامنه حرکتی فعال: انعطاف پذیری ” دینامیک“ یا ” پویا “
دامنه حرکتی غیر فعال: انعطاف پذیری ” استاتیک “ یا ” ایستا “


انواع شیوه های کشش عضلات
-کشش بالستیک یا تابی و لنگری BALLISTIC TECHNIC
-کشش استاتیک یا ایستا  STATIC STRETCHING
-کشش  PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION

کشش بالستیک
در این روش، از انقباضات متوالی عضلات آگونیست جهت ایجاد کشش های سریع عضله آنتاگونیست استفاده می شود. انقباض فعال و کشش عضله با استفاده از جاذبه صورت می گیرد. اگر نیروی تولیدی بوسیله حرکات تند و ناگهانی، بیشتر از کشش عضله باشد ممکن است باعث آسیب دیدگی عضله گردد. انقباضهای متوالی و شدید عضله آگونیست که منجر به کشش عضله آنتاگونیست می شود، می تواند باعث درد عضلانی شود.


- در این تکنیک ، انقباظات مکرر عضلات آگونیست برای کشش سریع عضلات آنتاگونیست به کار می روند.
- ایمنی بودن این نوع کشش مخصوصاً برای افراد ساکن و ورزشکاران متحمل صدمات عضلانی زیر سوال است.
- واقعیت آن است که در بسیاری از مهارت های روزانه و ورزشی ، کشش بالستیک وجود دارد مثل شوت زدن.
- با توجه به کاربرد کشش بالستیک در اعمال روزانه و خطرات ناشی از این حرکت ، در مراحل آخر التیام در برنامه توانبخشی باید باشد.


کشش استاتیک
کشش غیر فعال عضله آنتاگونیست، توسط ایجاد  کشش بیشینه در یک دوره زمانی صورت می گیرد. این کشش به دلیل کشش کنترل شده، خطر کمتری دارد.


- کشش پاسیو یک عضله خاص آنتاگونیست از طریق قرار دادن آن در یک وضعیت حداکثر کشش و نگهداشتن آن برای مدتی می باشد.
- مدت کشش باید بین 15 تا 30 ثانیه باشد و برای هر عضله 3 تا 4 بار باید تکرار شود.
- تحقیقات نشان می دهد که هر دو کشش بالستیک و استاتیک به یک اندازه موثر می باشند ( در بهبود دامنه حرکتی ) ، ولی کشش استاتیک خطر کمتر دارد چرا که میزان در این روش تحت کنترل است و در افراد مسن و تمرین نکرده بسیار کاربرد دارد.


- بعد از گرم کردن با کشش استاتیک ،‌در زمان مناسب می توان کشش بالستیک را اجراء کرد و سرعت و شدت را به طور پیشرونده افزاییش داد.

 

کشش PNF
ترکیبی از انقباض یا کشش و ریلاکس کردن عضلات آگونیست و آنتاگونیست می باشد. روشهای مختلف این کشش:   SH, CR, HR, CRAC

انعطاف پذیری

 

سایر فوائد PNF
٭  افزایش تعادل، قدرت، توسعه ثبات در مفصل
٭  افزایش استقامت و بالا بردن جریان خون
٭  بالا رفتن هماهنگی
٭  آرامش و ریلکس شدن عضله


توصیه هایی برای انجام کشش PNF
با به حرکت در آوردن مفصل تا انتهای دامنه حرکتی، در گروه عضلات بزرگ کشش ایجاد کنید.
پیش از کشیدن گروه عضلانی بزرگ ،انقباض ایزومتریکی به مدت 5 الی 6 ثانیه انجام دهید.
همزمان با اینکه عضله در نقطه جدید وادار به کشش استاتیک می شود، گروه عضلانی منقبض شده را ریلاکس کنید.

منبع:sportmedicine.ir

گردآوری ورزش و بدنسازی آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعاریف و انواع در , انعطلف پدیری , انعطاف پذيري

گردآوری توسط بخش مقالات یوگا سایت آکاایران
تبلیغات