حرکات خوابیده به پشت

 

حرکات بالا آوردن هر دو پا
بالا آوردن هر دو پا با هم
برای انجام این حرکت در ابتدا باید مطمئن شوید که همه بدنتان روی زمین قرار دارد و گردن و شانه هایتان در آرامش کامل هستند. این حرکت را با هم مشاهده می نماییم.
حرکات بلند کردن یک پا
بلند کردن یک پا
این حرکت بدن شما را برای انجام حرکات دیگر آماده می سازد. برای پاها، ماهیچه های پایین تنه و ماهیچه های شکمی مفید است.باهم با آموزش این حرکت آشنا می شویم.
حرکات کشیدن پا بسمت خود
حرکت کشیدن پا بطرف خود
این حرکت برای قوی شدن پاها و انعطاف پذیری بدن بسیار مناسب می باشد، همچنین شما را برای حرکات سختتر آماده می سازد. با هم این حرکت را مشاهده می‌نماییم.
حرکات کشیدن پا به کنار بدن
حرکت کشیدن پا به کنار بدن
این حرکت نیز مانند حرکت قبل بر روی پا و ماهیچه های آن تاثیر می گذارد. با انجام این حرکت ماهیچه های پا قوی و سفت می شود.آموزش این حرکت را باهم می‌بینیم.
حرکات پا بصورت خوابیده
حرکت پا بصورت خوابیده
این حرکت ، ماهیچه های پا را هدف قرار می دهد. وقتی بصورت مرتب و صحیح انجام شود، ماهیچه های پا را سفت و نیرومند می سازد. با هم این حرکت را می‌بینیم.
حرکت چرخش باد
حرکت چرخش باد
حرکت چرخش باد بصورت تخصصی بر روی سیستم گوارش کار می کند. این حرکت به رفع گازهای اضافی معده کمک می نماید. با هم این حرکت را مشاهده می‌نماییم.یوگا

حرکت جسد(ساواشانا) - آکا

حرکت جسد(ساواشانا) - آکا

حرکت جسد(ساواشانا) از حرکت جسد بعنوان یک ریلکسیشن کلاسیک یاد می شود و این حرکت را قبل ، بعضی مواقع در اواسط و همچنین در آخر حرکات یوگا انجام می دهند.
حرکت چرخش باد - آکا

حرکت چرخش باد - آکا

حرکت چرخش باد حرکت چرخش باد بصورت تخصصی بر روی سیستم گوارش کار می کند. این حرکت به رفع گازهای اضافی معده کمک می نماید. با هم این حرکت را مشاهده می‌نماییم.
حرکت پا بصورت خوابیده - آکا

حرکت پا بصورت خوابیده - آکا

حرکت پا بصورت خوابیده این حرکت ، ماهیچه های پا را هدف قرار می دهد. وقتی بصورت مرتب و صحیح انجام شود، ماهیچه های پا را سفت و نیرومند می سازد. با هم این حرکت را می‌بینیم.
حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

حرکت کشیدن پا بطرف خود - آکا

حرکت کشیدن پا بطرف خود این حرکت برای قوی شدن پاها و انعطاف پذیری بدن بسیار مناسب می باشد، همچنین شما را برای حرکات سختتر آماده می سازد. با هم این حرکت را مشاهده می‌نماییم.
بلند کردن یک پا - آکا

بلند کردن یک پا - آکا

بلند کردن یک پا این حرکت بدن شما را برای انجام حرکات دیگر آماده می سازد. برای پاها، ماهیچه های پایین تنه و ماهیچه های شکمی مفید است.باهم با آموزش این حرکت آشنا می شویم.
حرکت کشیدن پا به کنار بدن - آکا

حرکت کشیدن پا به کنار بدن - آکا

این حرکت برای قوی شدن پاها و انعطاف پذیری بدن بسیار مناسب می باشد، همچنین شما را برای حرکات سختتر آماده می سازد. با هم این حرکت را مشاهده می‌نماییم.   این
بالا آوردن هر دو پا با هم - آکا

بالا آوردن هر دو پا با هم - آکا

بالا آوردن هر دو پا با هم برای انجام این حرکت در ابتدا باید مطمئن شوید که همه بدنتان روی زمین قرار دارد و گردن و شانه هایتان در آرامش کامل هستند. این حرکت را با هم مشاهده می ن
تبلیغات