وضعیت صندلی 2

بر خلاف وضعیت صندلی 1 ، این حرکت قسمتهای بالایی بدن را از باسن تا جاییکه با زمین موازی شود درگیر می کند. سعی نمایید که این حرکت را نیز با دقت و صحیح انجام دهید.

 

وضعیت صندلی 2 - آکا

اکاایران

 


بر خلاف وضعیت صندلی 1 ، این حرکت قسمتهای بالایی بدن را از باسن تا جاییکه با زمین موازی شود درگیر می کند.شما می توانید از این تصویر جهت درست انجام دادن حرکت کمک بگیرید.

1. در وضعیت تاداسانا(کوه) بایستید.وضعیت صندلی 2 - آکا

نمایید


2.
کف دستان را به حالت نیایش درآورده و روبروی قفسه سینه قرار دهید.
وضعیت صندلی 2 - آکا

وضعیت3.
قسمت بالای بدن خود را از باسن خم کنید تا با زمین موازی شود.بدون ایجاد تنش در چانه ، گردن خود را بکشید این عمل باعث کشش در کمر می شود. استخوان قفسه سینه به آرامی در جهت شکم حرکت می کند.از شکم نفس بکشید.به نقطه ای بر روی زمین نگاه کنید.
وضعیت صندلی 2 - آکا

انجامحرکت را به آرامی انجام داده و بر روی وضعیت صحیح کمر و قفسه سینه تمرکز کنید.
این حرکت مناسبی است برای نیرو بخشیدن به کمر و حفظ کنترل. این حرکت را به آرامی و صحیح انجام دهید تا تاثیر این حرکات را بر روی بدن مشاهده نمایید.

تهیه و ترجمه:مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
گردآوری توسط بخش حرکات ایستاده یوگا سایت آکاایران
تبلیغات