وضعیت صندلی 1

انتهای ستون فقراتی صحیح و صاف نتیجه هر وضعیت صحیح می باشد. در وضعیت صندلی انتهای ستون فقرات و پاها نیرومند شده و قفسه سینه و شکم منبسط می شود.

 

وضعیت صندلی 1 - آکا

اکاایران

 


انتهای ستون فقراتی صحیح و صاف نتیجه هر وضعیت صحیح می باشد. در وضعیت صندلی انتهای ستون فقرات و پاها نیرومند شده و قفسه سینه و شکم منبسط می شود.1. در وضعیت کوه( تاداسانا) می ایستید.وضعیت صندلی 1 - آکا

آکاایران


2.
بازوها را کشیده ، ستون فقرات را به سمت بالا بکشید.
وضعیت صندلی 1 - آکا

نیرومند3.
زانوها را خم کرده و قسمت بالای بدن را در زاویه 45 درجه نگه دارید.
وضعیت صندلی 1 - آکا

جنگجو1در این وضعیت انتهای ستون فقرات باید صاف و کشیده باشد.اجازه دهید که وزن قسمت بالای بدن در لگن خاصره فرو رفته که در این صورت ماهیچه های پا آرام می شوند و وزن بدن مستقیم به زمین می رود. قفسه سینه به آرامی به سمت شکم می آید. به آرامی نفس می کشیم و بر روی حرکت تمرکز می کنیم.
محل تاثیر حرکت:
• رانها
موارد درمانی:
• صاف بودن کف پا
فواید حرکت:
• نیرو بخشیدن به قوزک پا،رانها و ستون فقرات
• کشش در ماحیه شانه ها و قفسه سینه
• تحریک ارگانهای شکمی ، دیافراگم و قلب
• کاهش صاف بودن کف پا
موارد منع حرکت:
• سردرد
• بی خوابی
• فشار خون پایین
تهیه و ترجمه:مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
گردآوری توسط بخش حرکات ایستاده یوگا سایت آکاایران
تبلیغات