حرکت جنگجو1

این حرکت بازوها و پاها را منبسط کرده و نیرو را افزایش می دهد ، توازن و تمرکز را بهبود می بخشد و همچنین درد کمر را کم می کند. در اینجا به آموزش این حرکت می‌پردازیم.

 

حرکت جنگجو1 - آکا

توازن و تمرکز را بهبود می بخشد

 


 

 

این حرکت پاها، کمر ، شانه ها و بازوها را نیرومند کرده و استقامت را زیاد می کند.قفسه سینه و پشت را بازکرده و نیرو و استقامت را افزایش می دهد.قسمت پایینی پشت آرامش می‌یابد، ماهیچه‌های پا کشیده شده و پاها قوی می شوند.همچنین این حرکت تمرکز را افزایش می دهد.

 

1- زانو زده و کمر خود را صاف کنید.
حرکت جنگجو1 - آکا

توازن و تمرکز را بهبود می بخشد2-
پای سمت راست خود را بالا آورده و بطوری که رانها با زمین موازی شود. انگشتان پای چپ را روی زمین گذاشته و ساق پای خود را روی زمین بگذارید.
حرکت جنگجو1 - آکا

اکاایران3-
هر دو بازو را بالا برده و انگشتان شست را از هم جدا می کنیم.سپس زانوی عقبی را بلند کرده در این حالت وزن بدن بر روی هر دو پا به طور مساوی تقسیم می شود.نقطه ای را در روبرو انتخاب کرده و به آن بنگرید. این حرکت به توازن شما کمک می کند.
حرکت جنگجو1 - آکا

درحالتدر ابتدا می توانید این حرکت را بدون بلند کردن زانوی عقبی انجام دهید .در این صورت انجام حرکت برای شما آسانتر می شود.
محل تاثیر حرکت:
• قوزک پا
• رانها
• کشاله رانپماهیچه های شکمی
• قفسه سینه
• ششها
• شانه ها
• گردن

موارد درمانی:
• سیاتیک

فواید:
• کشش در قفسه سینه و ششها، شانه ها ، گردن و شکم
• کشاله ران
• نیرو بحشیدن به شانه ها ، بازوها و ماهیچه های پشت
• نیرو بحشیدن و کشش در رانها و قوزک پا

موارد منع:
• فشار خون بالا
• مشکل قلبی
• کسانیکه در شانه هایشان مشکلی دارند باید شانه های خود را موازی قرار دهند.
• کسانیکه مشکل گردن دارندباید سر خود را در وضعیت طبیعی قرار دهند و به دستهای خود نگاه نکنند.

تهیه و ترجمه:مهرنوش نصوری
www.seemorgh.com
گردآوری توسط بخش حرکات ایستاده یوگا سایت آکاایران
تبلیغات