آکاایران:  

درخشش بیت الله عباسپور درسرزمین حرفه ای ها

به گزارش آکاایران: بیت الله عباسپور به مقام سوم مسابقات مستراروپا رسید
شگفتی مسابقات قهرمانی مایکل کفالیناس از یونان ونایب قهرمانی جانی جکسون


کسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا

آکاایران: کسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا

نتیجه کلی مستراروپا:

درخشش بیت الله عباسپور درسرزمین حرفه ای ها
بیت الله عباسپور به مقام سوم مسابقات مستراروپا رسید


1_کالیفیانس از یونان
2_جانی جکسون از آمریکا

3_ بیت الله عباسپور ایران

4_فاریس سعید ایتالیا
5_سرگی شلستوف روسیه

*بیت الله عباسپور20 امتیاز کسب کرد وهنوز برای صعود به المپیا مسابقات دیگری هم هست
غیرت ایرانی رو عشق استتتتتتتتتت
.
.

جهت دانلود رایگان و دیدن به ادامه مطلب بروید

کلیپ زیبای فیگور بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا ۲۰۱۲
.
عکس های قبل از مسابقهکسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا


کسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا


کسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا


کسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا


کسب مقام سوم بیت الله عباسپور در مسابقات مستر اروپا

.

منبع :

تبلیغات