در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آناتومی و شکل حرکات بدنسازی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته آموزش بدنسازی از سایت ورزش و بدنسازی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: به گزارش آکاایران: تمرین عضلات  شکم

 

 

 

آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

آکاایران: آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 

تمرین عضلات  پهلو


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 

 

 

تمرین عضلات پشت و زیربغل


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 

تمرین عضلات فیله کمر


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

تمرین عضلات پا


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 

 

تمرین گردن و کول :


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

 

 

تمرین عضلات سرشانه :

 

 


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی


آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

آناتومی و شکل حرکات بدنسازی

.

منبع :

آناتومی و شکل حرکات بدنسازی گردآوری توسط بخش آموزش بدنسازی و پرورش اندام سایت آکاایران
تبلیغات