آکاایران: به گزارش آکاایران: برنامه تمرین کوین لورون kevin levrone

کوین لورون از قهرمانان سرشناس پرورش اندام است که الارغم عضلات دلپذیر پشت بازو و سرشانه افسانه ایش نتوانست مقام نخست مسترالمپیا را بدست آورد.


برنامه تمرین کوین لورون kevin levrone - آکا

آکاایران: برنامه تمرین کوین لورون kevin levrone


این قهرمان ۱۲۲ کیلو گرمی یکی از سریعترین مردان جهان است و توانسته مسافت ۱۰۰ متری دوی سرعت را در ده ثانیه وپنج صدم ثانیه بدود.

او در حال حاضر بازیگری را انتخاب کرده است.او زیباترین سرشانه های تاریخ را دارد.

برنامه تمرین هفتگی کوین لورون

روزها : تمرین

شنبه : سینه ، سرشانه ، تراپز

یکشنبه : پاها

دوشنبه : پشت وزیر بغل ، جلو بازو ، پشت بازو

سه شنبه : سینه ، سرشانه ، تراپز

چهارشنبه : پاها

پنجشنبه : پشت وزیر بغل ، جلو بازو ، پشت بازو

جمعه : استراحت

برنامه پیشنهادی افزایش وزن کوین لورون

تمرین روز اول

عضلات سینه

حرکت ست تکرار

پرس سینه با هالتر ۴ ۸

پرس بالا سینه با هالتر ۴ ۸

قفسه سینه با دمبل ۴ ۸

عضلات جلو بازو

حرکت ست تکرار

جلو بازو با هالتر ۱ ۶-۸

عضلات پشت بازو

حرکت ست تکرار

پشت بازو با کابل ۱ ۱۲

تمرین روز دوم

عضلات پشت وزیر بغل

حرکت ست تکرار

زیر بغل با کابل از پشت ۴ ۸

پاروئی با دمبل تک ۴ ۸

عضلات سر شانه

حرکت ست تکرار

پرس سر شانه با هالتر ۴ ۸

نشر از جانب ۴ ۸

تمرین روز سوم

عضلات جلو ران

حرکت ست تکرار

اسکوات ۴ ۸

هاگ اسکوات ۴ ۸

جلو ران بادستگاه ۴ ۸

عضلات پشت ران

حرکت ست تکرار

فیله ای باوزنه ۴ ۸

پشت پا لیفت با دمبل ۴ ۸

نکته: کلیه حرکات فوق در فاز دوم تبدیل به حرکات با دمبل می گردد.

.

منبع :

تبلیغات