آکاایران: به گزارش آکاایران: نتایج مسابقات پرورش اندام آرنولد کلاسیک استرالیا ۲۰۱۷ (فروردین ۹۶)

مسابقات حرفه ای آرنولد کلاسیک استرالیا ۲۰۱۷ انجام شد و نفرات برتر مشخص شدند.

۲۰۱۷ ARNOLD CLASSIC AUSTRALIA Bodybuilding Results

پرورش اندام

آکاایران: نتایج مسابقات پرورش اندام آرنولد کلاسیک استرالیا ۲۰۱۷ (فروردین ۹۶)

قهرمان اورال Nathan Williamson

Men´s Bodybuilding Open U/70 Kgs. Results
۱ – Peter Hartwig
۲ – Ben Roberts
۳ – Naser Alsainagi
۴ – Robert Randall
۵ – Josh Silovs

پرورش اندام

Men´s Bodybuilding Open U/70 Kgs. Results


Men´s Bodybuilding Open U/80 Kgs. Results
۱ – Jasim Ali-Ali
۲ – Paul Un
۳ – Mohammad Alished
۴ – Stan Threk
۵ – Anthony Novak

پرورش اندام

Men´s Bodybuilding Open U/80 Kgs. Results


Men´s Bodybuilding Open U/90 Kgs. Results
۱ – Mansour Alnaser
۲ – Piort Baecki
۳ – Hassun Alhamad
۴ – Hassuir Nasel Almdiaishi
۵ – Katsuaki Suzuki

پرورش اندام

Men´s Bodybuilding Open U/90 Kgs. Results


Men´s Bodybuilding Open U/100 Kgs. Results
۱ – Firas Jirjees
۲ – Yis Tahuiro
۳ – Chritian Caldwel
۴ – Adam Biownd
۵ – Thomas Bredienirdge

پرورش اندام

Men´s Bodybuilding Open U/100 Kgs. Results


Men´s Bodybuilding Overe 100 Kgs. Results
۱ – Nathan Williamson
۲ – Bela Kathi
۳ – Ross Molaney
۴ – Timothg Mcvianon
۵ – Sidiaae Timothy

پرورش اندام

Men´s Bodybuilding Overe 100 Kgs. Results

.

منبع :

تبلیغات