اس ام اس لهجه شمالی

***

واکنش مردها نسبت به رنگ موی همسرانشان
تهرونی ها: عزیزم ماه بودی ماه تر شدی..!
شمالی ها: تخت سر تی خی کله ره بشورن، سره دله ره بریه بورده!!!!

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

تی دیل دریا می دیل خشک زمینه/تی خنده تی نگاه چی دلنشینه

تی واسی من بزم دیل به دریا /که او دریا میان مردن شیرینه

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی

تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور

من کی دانم هرگز نایی

تاکی می مُبتلا نیبی

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

آکاایران: تره ترکانم چیست؟
ضربه ی شدید روحی که یک گیلک قبل 
از دعوا به حریف وارد میکند!

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

گوجه خورشت چیست؟
نوعی پیتزای محلی که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند
و تقربا هر دو روز یکبار جزو سبد غذایی گیلکها قرار میگیرد
اهل خانه پس از صرف آن با گفتن: اوه بترکستیم مار از مادر خود تشکر میکنند!!

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

ته دلتنگی مره عاجز هاکرده   /  مه سر و صورته قرمز هاکرده
شه دله هدامه به ته امانت   /   ته معرفت مره رز رز هاکرده

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

خدایا مو غریبم، مه یار غریبه

نشه و خواستگاری، مو و نسیبم

سر راهان بدم دو مار سیاه

اول مه یار بز نداشته وفا

دوم مر بز نخیسم دنیا

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

بهار صبح که بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سری کو لله ژنه

گاین اسپیت بندون کو کرن ونگ/رفقون دوری چمه دلی ژنه چنگ

چمه دیل تنگ ترا؟/هیچ دفرسی چرا؟

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

تو دانستی کی می دیل/ تی چوم برایه نامویـی

صدتا خانقاه میانی / دست بدُعایه نامویی

نامویی می بیقراریه بیدینی ، گرم ارسو میشینه

جه اینتظاری بیدینی ، نامویی گرمه کوُنی

غُربت سرد مره تو ، دانستی ای بی وفا ، کی بی پنایم نامویی

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

پیامک شمالی,پیامک شمالی طنز,پیامک شمالی با ترجمه

دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره

واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره

تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار

کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

گردآوری: بخش سرگرمی آکاایران