اس ام اس بیقراری

***

از این میعادگاه تکراری خسته ام …

بیا اینبار جای دیگری قرار بگذاریم ، برای با هم بودن !

جایی جز “خیالم”

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

در باغ دلم یک گل شاداب ندارم 
از لذت دیدار شما خواب ندارم
صد دفتر صد برگ پر از شعر سفید است
در شان شما
یک غزل ناب ندارم

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
همش به آغوششان بدهکار می مانی
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل ِآدم را
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه کم می آوریشان
آخ که چقدر کم دارمت

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

وقتی تو نیستی …
شادی کلام نامفهومی ست !
و ” دوستت می دارم ” رازی ست
که در میان حنجره ام دق می کند
و من چگونه بی تو نگیرد دلم ؟
اینجا که ساعت وآیینه و هوا … به تو معتادند

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه!
بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . . .

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی !

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

آکاایران: دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی !

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

من را زیر خاکستر جا گـــــذاشتـــــــی!!!
آهـــــــایـــــــــــــ.. .
با توام…
تــــــــــــــــــــــــ ـو یادتـــــ نـــرود!!!
من به خاطرتــــــــو
آتـــــــش گـــرفته ام….

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

بیراهه هم برای خودش راهیست
وقتی من را به تو برساند
و حوصله چه زود بی طاقت می شود
در ادامه ی راهی که به تو ختم نمی شود

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش می گی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که می شنوی
یک مرسی خشک و خالیه

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

در باغ دلم یک گل شاداب ندارم

از لذت دیدار شما خواب ندارم

صد دفتر صد برگ پر از شعر سفید است

در شان شما

یک غزل ناب ندارم

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

عاشقش بودم کولش کردم که خسته نشه

 پیاده که شدگفت :

عجب خری بود

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

چشمانت اتش به جان کدام راه گم کرده ای میزند باز که از حرارتش دل بی قرار من اینگونه میسوزد.. چند نگاه خسته دیگر به انتظارت
بنشینم .. چند شبانه.. چند عاشقانه..

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

دیـالوگِ همیشه یـک نفـره ام را ،
هـی مـرور میکـنم تا وقتی به چشم هایت میرسم حرفی برای گفتن داشته باشم ،
اگــر ” انگشت های هیــس ” دوبـاره ژسـت عــاشقانه ام را به هـم نزنند …

 

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

وقتی رفتی تا آخر برو

وقتی ماندی تا آخر بمان

این تن خسته ست!

از نیمه رفتن ها

از نیمه ماندن ها

پیامک بی قراری,پیامک بی قراری و دلتنگی,پیامک بی قراری عاشقانه

دیگر حالی نمی ماند وقتی گذشته ات با آینده تبانی کرده باشد …
مسیج زیبا بیقراریصفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود . . ؟

گردآوری: بخش طنز و سرگرمی آکاایران